Snart klubbas 1 000 bostäder i nya Bromstensstaden

Nio stadskvarter, 1 000 lägenheter, butiker och förskola. Men ingen skola på idrottsplatsen. Nu fattas beslut om Bromstensstaden i Spånga. 

  • Publicerad 10:47, 5 okt 2018

Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en stadsdel.

Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen, som ska binda samman Bromsten med Spånga, med cirka 1000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och åtta förskoleavdelningar. Totalt planeras 2 500 bostäder i det nya området, både bostadsrätter och hyresrätter.

Ingen skola på Bromstens IP i nya förslaget

Bromstens IP. Foto: Pekka Pääkkö

Enligt förslaget till detaljplan så byggs ingen skola på Bromstens IP. Tanken i nämnden var först att använda platsen till att bygga en F-9 skola med 900 elever, anlägga en ny idrottshall samt två konstgräsplaner. Men protesterna från Bromstensborna var omfattande och projektet fick stoppas. 

Nästa vecka fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om detaljplanen.