De tre höghusen, som de kommer att se ut från Ålgrytevägen. Foto: Läsarbild OWC Arkitekter

Snart klartecken för tre nya höghus i Bredäng

Grannarna till tre planerade höghus i Bredäng har protesterat – utan resultat. På torsdag väntas detaljplanen klubbas i stadsbyggnadsnämnden.

  • Publicerad 10:36, 11 dec 2017

De tre punkthusen är 9, 13 och 16 våningar höga. De ska, enligt planerna, byggas vid Ålgrytevägen, helt nära husen vid Ålgrytebacken. I dag är platsen ett skogsområde, alldeles vid kanten av Sätra naturreservat.

Alla är inte glada åt bygget.

– Det är framför allt de som bor precis intill som protesterar. De vill helst inte att man bygger alls. De tycker också att husen är för höga och ogillar att en av bostadsgårdarna delvis kommer att skuggas, säger Joel Berring, handläggare vid stadsbyggnadskontoret.

De nya husen, som de kommer att se ut från en av lekplatserna vid Ålgrytebacken.  Foto: OWC Arkitekter

Men stadsbyggnadskontoret gör en annan bedömning och framhåller att de totalt 130 lägenheterna blir ett välbehövligt tillskott av bostäder i Bredäng. Man tycker också att de höga och slanka punkthusen blir en medveten kontrast mot de horisontella flerbostadshus som redan finns i närheten.

De tre punkthusen ska byggas runt en gård, som ska öppna sig mot Ålgrytevägen. Det högsta huset ska ligga längst upp mot skogen, så att linjen blir fallande ner mot vägen. Avståndet till naturreservatet är minst tio meter, i enlighet med regelverket. Men den skog som måste avverkas har också att värde, bland barrskogsmesar finns där.

– Det finns naturvärden i området som försvinner, så är det. Det finns det i all natur där man väljer att bygga, säger Joel Berrring.

Utsikten från Bredängs t-banestation förändras, när de nya husen sticker upp.     Foto:OWC Arkitekter

Inte bara de som bor alldeles intill bygget påverkas av det. Många Bredängsbor som har utsikt mot Sätra naturreservat får en förändrad skyline utanför fönstren. Även från Mälaren kommer husen att sticka upp ur Sätraskogens grönska.

Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till detaljplaneförslaget på torsdag.

Markägare är Stockholms stad. Byggherre är Åke Sundsvall Byggnads AB.

De planerade punkthusen förändrar vyn från Mälaren.      Foto: OWC Arkitekter