Flemingsberg. Spårväg syd längs med de planerade bostäderna på Hälsovägen. Foto: Total Arkitektur och Urbanism

Snart klart för spårväg från Flemingsberg till Älvsjö

Under stort hemlighetsmakeri är staten, landstinget och Huddinge på god väg att skaka hand om pengar till Spårväg syd. Mycket står på spel: Ska Huddinge våga lova att pytsa in mångmiljonbelopp och låta bygga tiotusentals bostäder?

  • Publicerad 08:02, 10 mar 2017

– Just nu pågår en politisk förankring med alla partier, som sätter sig in i vad ett löfte om bostäder och medfinansiering innebär för Huddinges framtid. Hur många bostäder vi vågar lova och hur mycket vi tål att medfinansiera, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för byggfrågor.

Framtiden för Spårväg syd, som länge varit osäker, kan snart vara avgjord. Tanken är att avtal i Sverigeförhandlingen kan vara klart för beslut i kommunfullmäktige till våren.

För ett år sedan slogs sju Stockholmskommuner och fem olika kollektivtrafiksatsningar som ska få fart på bostadsbyggandet i regionen om statlig finansiering. 

Idag finns bara tre projekt kvar: Roslagsbanans förlängning till city via Odenplan. Tunnelbana till Älvsjö. Och så Spårväg syd, tvärbanan som ska knyta ihop Flemingsberg med Älvsjö via bland annat Glömsta, Masmo, Skärholmen, Kungens Kurva, Segeltorp och Fruängen.

– Vi förhandlar just nu fram ett paket för kollektivtrafiken i hela Stockholm. När ett handslag kommer vågar jag inte lova. Men vi befinner oss i ett slutskede av förhandlingarna, säger statens förhandlare Catharina Håkansson Boman.

17 kilometer – 16 hållplatser

Staten kan tänka sig att vara med och betala för den drygt 17 kilometer dubbelspåriga tvärbanan med cirka 16 hållplatser på två villkor:

1. Att Huddinge lovar att låta bygga cirka 18500 bostäder i spårvägens sträckning till 2035.

2. Att Huddinge bidrar till spårvägen med en större summa pengar.

Spårväg syd. En hållplats planeras intill Flemingsbergs C och Huddinge sjukhus. Foto: Rundquist arkitekter.

Mycket står på spel

– Kanske står Huddinge inför den snabbaste tillväxten vi någonsin varit med om, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Sex siffror som visar hur Huddinge växer till 2030

Hur mycket pengar som ligger på förhandlingsbordet för Huddinges del vill Håkansson Boman inte avslöja. Enligt Daniel Dronjak handlar det om en stor, men ändå rimlig summa pengar:

– Jag upplever att vi har kommit så långt det går i förhandlingarna och landat på vad jag kan bedöma rimliga nivåer. Det kommer bli en hög kostnad, men vi ser att det är en bra affär på sikt.

Huddinge ska i sin tur få byggbolagen att betala. Spår ökar värdet på marken och kan få igång bostadsbyggandet.

– Det är rimligt att de som får ett värde av spårvägen är med och medfinansierar, säger Dronjak.

Med spår kan det bli 6500 bostäder i en tätare stadsmiljö. Då får vi också in mer pengar när vi säljer kommunens mark till fler bostäder.

Ikea. Möbeljätten ska bygga ut sitt varuhus och galleria i Kungens kurva, som ska bli större än Mall of Scandinavia. Skiss: Ågren.

Ikea har till exempel redan lovat att pitcha in 22 miljoner kronor för en hållplats intill deras nya varuhus i Kungens kurva.

Ikea vill betala för ny spårväg i Kungens kurva

Här finns också planer på att utveckla en ny stadsdel med 4200 bostäder. Markägaren KF Fastigheter har tecknat avtal om att vara med och bidra med pengar till spårvägen om den blir av.

Klart idag: Avtal om 4200 bostäder i Kungens kurva

Ny stadsdel i Glömsta

Huddinge planerar också att utveckla en helt ny stadsdel i Glömstadalen, mellan Flemingsberg och Masmo. Idag saknar området bra kollektivtrafikförbindelser. Utan spårväg riskerar det att bli ett radhusområde.

– Med spår kan det bli 6500 bostäder i en tätare stadsmiljö. Då får vi också in mer pengar när vi säljer kommunens mark till fler bostäder, säger Malin Danielsson (L).

Klart för tunnel i Glömsta: Här planeras ny stadsdel med 6500 bostäder

Spårväg syd har legat på landstingets ritbord sedan 2002. För två år sedan prioriterades projektet ner av landstinget, på grund av den oklara finansieringen:

  • För att en spårväg ska vara lönsam behövs fler bostäder.
  • För att det ska bli lönsamt att bygga bostäder behövs en spårväg.

Sverigeförhandlingens uppdrag är att fart på byggandet genom att landstinget, staten och kommunen tar ett gemensamt ansvar för finansieringen. 

Knäckfrågan i förhandlingarna handlar nu om att få ihop ekvationen. 

Höjning av trängselavgifter

Sverigeförhandlingen låter Trafikverket utreda en höjning av trängselavgifterna, som en möjlig delfinansiering av kollektivtrafiksatsningen.

Trängselskatten kan höjas – igen

Och politikerna i Huddinge ska ta ställning till om kommunen vågar lägga ut pengar i förskott. 

Investeringen innebär både möjligheter och risker:

– Idag är konjunkturen stark och intresset att bygga i Huddinge stort. Men konjunkturer går upp och ner vilket kommer att påverka när och hur mycket det byggs, säger Dronjak.

Samtidigt är det en risk att inte hoppa på tåget, menar han.

– Idag finns en regional obalans i Stockholm, med fler jobb och investeringar på norra sidan. Spårväg syd ger oss på södra sidan kraft i utvecklingen och möjligheter till stadsutveckling, bostadsbyggande och fler jobb.

Spårväg syd

Turtäthet: 10-minuterstrafik

Linjelängd. 17 kilometer

Antal hållplatser: cirka 16

Restid från start till mål: 35 minuter

Antal fordon: 11

Antal depåer: 1

Visa merVisa mindre

40 000 nya bostäder?

Inom Spårväg syds influensområde bedöms på sikt cirka 40 000 nya bostäder byggas totalt, enligt Huddinge kommuns egna beräkningar.

Inom Huddinge skulle cirka 20 000 nya bostäder kunna byggas innan 2035. Huddinge bedömer att 11 000 nya bostäder är direkt beroende av utbyggnaden av Spårväg syd.

I Stockholm stad bedöms tillkommande bostäder längs Spårväg syd till cirka 15 000 till 20 000.

Visa merVisa mindre

Nu planeras tiotusentals bostäder i spårvägens sträckning...

Flemingsberg

Flemingsberg ska få en ny stadskärna vid Flemingsbergs station, som också ska utvecklas till ”Södertörns centralstation”.

Flemingsberg: nya centralen?

Spårväg syd går vidare längs med Hälsovägen till en hållplats vid Flemingsbergs C och Huddinge sjukhus. 

Potential: 7000 bostäder, på sikt 10 000.

Flemingsberg. En ny stadskärna planeras i Flemingsberg, som ska växa från förort till stad. Skiss: Sweco/Skanska

Glömstadalen. På ängarna intill Glömstavägen planeras en ny stadsdel med plats för 6500 nya bostäder. Foto: Sara Ringström

Glömsta

Spåren viker av från Flemingsberg via Katrinebergsvägen mot Glömstavägen och den framtida stadsdelen Glömstadalen.

Potential: 6500 bostäder.

Masmo. Spårvägens hållplats ska ansluta till torget i Masmo, intill tunnelbanan. Foto: Akrivbild: Jonas Grönvik

Masmo och Vårby kan förtätas med 800 bostäder, uppskattar kommunen. Här bostadsplaner intill Solhagaparken. Foto: illustration: AQ Arkitekter

Masmo

Från Glömstavägen går spårvägen till Masmo med en hållplats i anslutning till tunnelbanan. Härifrån utreds alternativ i tunnel under berget eller längs med berget mot Kungens kurva.

Potential: 800 bostäder i Masmo/Vårby.

Kungens kurva. Här kan en ny stadsdel med 4200 bostäder byggas. Foto: illustration: ÅWL Arkitekter

Ikea. Möbeljätten är överens med kommunen att pitcha in 22 miljoner kronor till en hållplats utanför den nya varuhuset.

Kungens kurva

Mitt i Kungens kurva ligger en stor skog. Man tänker inte på den när man är där och handlar. Men kolla på en googlekarta får ni se: mellan Citygross och de gamla LM Ericsson-husen. Här planeras nu för en helt ny stadsdel med plats för 4200 bostäder. 

Här ska Ikea också bygga ett nytt gigantiskt varuhus - större än Mall of Scandinavia.

Potential: +4200 bostäder. 

Skärholmen

Från Kungens kurva på en bro över E4/E20 till Skärholmsvägen. Blir det en spårväg mellan Skärholmen och Sätra ser Stockholm stad potential att omvandla Skärholmsvägen till en stadsgata med bostäder och butiker i bottenplan.

Potential: 1000 bostäder.

Ett helt nytt centrum kan växa fram i Segeltorps industriområde istället.

Segeltorp

Bro över motorvägen vid Sätra till Segeltorps industriområde. Här vill flera av fastighetsägarna omvandla industriområdet till ett bostadsområde med plats för 2000 nya bostäder. I sin tur skulle det ge underlag för butiker och restauranger. I framtiden är det mycket möjligt att det vi kallar för Segeltorps centrum ligger här. 

Potential: 2000 bostäder.

Fruängen-Älvsjö

Från Segeltorp till Fruängens T-bana och Mickelbergsvägen, vidare på Älvsjövägen med ändhållplats vid Älvsjö station.