Lidingö stad hoppas att jordvallarna på Villa Söderås är borta innan året är slut. Foto: Helena Gohde

Snart kan vallarna vara borta

Lidingö stad tror att marken vid Villa Söderås kommer att återställas. Men först väntas ett beslut från mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 09:00, 14 maj 2016

Med hot om vite på 350 000 kronor har ägarna till Villa Söderås plötsligt börjat agera för att ta bort jordvallarna.

– Det ser positivt ut. De har begärt ut de ursprungliga marknivåerna och verkar förbereda ett återställande, säger Agneta Tarandi, bygglovschef på Lidingö stad.

Vitet ska sättas bland annat med hänsyn till fastighetsägarens ekonomi.

– Man kan inte köpa sig fri. Om de inte utför ändringen inom tidsramen kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta om ett nytt vitesbelopp. I slutändan kan nämnden gå in och återställa marken på markägarens bekostnad, och kan då få handräckning av kronofogden, säger hon.

Men att det ska gå så långt håller Agneta Tarandi inte för troligt.

– Som det ser ut nu kommer de att rätta sig efter beslutet, säger hon.

När beslutet kommer från Mark- och miljödomstolen, och om de går på länsstyrelsens linje om återställande, kommer det att framgå hur lång tid markägarna får på sig att ordna marken som den var innan jordvallarna kom upp.

– Vi hoppas på svar till sommaren, säger hon.