Surrigt värre! Foto: Åsa Sommarström

Snart kan det surras mer i Solnas stadsmiljö

Tusentals små nya Solnabor kan vara på gång – just nu utreds möjligheterna att sätta ut bikupor i stadsmiljön.

  • Publicerad 11:10, 19 mar 2019

En tredjedel av maten vi äter har pollinerats av insekter, och här gör honungsbin den största insatsen. Det är bakgrunden till ett politiskt initiativ att öka antalet bin i Solna med biodlingar i stadsmiljön.

Nu har ett antal platser pekats ut som lämpliga för den surriga verksamheten: Råstasjöns naturreservat vid entrén mot Arenastaden, norra delen av Ulriksdals reservat och Igelbäcken.

Kriterierna är att platserna är tillgängliga med bil, hyfsat soliga och att det finns blommor i närheten.

Skötas av frivilliga

Tanken är att frivilliga individer och personer ska sköta kuporna, flera ska redan ha kontaktat staden och visat intresse för att starta biodling.

Idag finns ett antal bikupor utplacerade i staden, bland annat på Mall of Scandinavias tak.