När Bromma blocks går från galleria till stadskärna blir också bron färdigbyggd. Foto: Bromma blocks, Mitt i

Snart kan bron vid Bromma blocks få ett lyft

Bron vid Bromma blocks hänger bokstavligt talat i luften. Men kanske inte så länge till. Under måndagen samlas Stockholms kommunfullmäktige med flera beslutsärenden på bordet. Ett av de mest intressanta för Brommabor är utbyggnaden av Bromma blocks.

  • Publicerad 11:00, 1 okt 2018

Här är den, bron som börjar och slutar mitt i ingenstans. Men snart kan den gå att använda.

På måndagens kommunfullmäktigemöte ska Stockholms stads politiker ta ställning till ännu en etapp som berör handelsplatsen där också bron ingår.

Bron vid Bromma blocks ska få tvärbana med egen station vid Bromma blocks.

Vid Bromma flygplats planeras för en utvidgning av Bromma Blocks i samband med att Tvärbanan ska gå genom området. Tanken är att centrumet ska gå från galleria till stadskärna.

Bromma blocks får egen station

När den nya tvärbanan är färdig får Bromma Blocks en egen station – vilken kommer leda rakt in till den nya delen av gallerian.

400 nya bostäder planeras i stadsomvandlingen kring Ulvsunda och Mariehäll och en satsning på cykeltrafik ska ytterligare stärka kommunikationerna i området när en gång- och cykelbro byggs parallellt med Tvärbanans bro över Ulvsundavägen. 

Och det är där bron åter kommer in i bilden. Meningen är att Stockholms stad ska ansvara för, och bekosta en ombyggnad av flygplatsinfarten och även stå för uppförandet av en vägbro från Ulvsundavägen söderifrån och in på flygplatsinfarten. 

Totalt kommer bygget att kosta 268 miljoner kronor, 96 miljoner dyrare än planerat. 

Utbyggnaden av Bromma Blocks ska slå upp portarna under hösten 2020.