De kliniker som vill kan teckna avtal för hemförlossning. Foto: Mostphotos

Snart kan BB erbjuda hemförlossning – om de vill

Hembarnmorskorna i sin nuvarande form har avskaffats. Men nu ges möjlighet för förlossningsklinikerna att erbjuda hemförlossning i stället.

  • Publicerad 08:59, 11 nov 2019

Snart kommer regionens förlossningskliniker att kunna erbjuda hemförlossningar, om de vill. De ska kunna teckna ett tilläggsuppdrag inom vårdvalet, som gör att deras barnmorskor kan åka hem till den kvinna som ska föda, i stället för att hon åker in till sjukhuset.

Hittills har det varit så att Region Stockholm ersatt familjer som anlitat ”frilansande” barnmorskor. Ersättningen har varit 22 000 kronor, ungefär samma som en sjukhusförlossning kostar.

Endast omföderskor med okomplicerad graviditet har beviljats hemförlossning. Under 2018 var det 87 kvinnor som födde hemma, och antalet ansökningar har ökat på senare år.

Bidraget stoppades

Men i våras beslöt hälso- och sjukvårdsnämnden att stoppa bidraget. De ansåg att det inte var förenligt med de lagar och regler kring patientsäkerhet och ansvar som gäller.

Hemförlossningar stoppas – inte tillräckligt patientsäkra

I stället vill man nu att förlossningsklinikerna även tar hand om de kvinnor som önskar föda hemma.

– Det är viktigt att människor har ett val, men det är också superviktigt med full patientsäkerhet, sa vård- och valfrihetsregionrådet Tobias Nässén (M) till Mitt i när beslutet fattades.

Beslut på onsdag

Den 20 augusti upphörde möjligheten för bidrag till hemförlossning. De som beviljats innan dess berörs inte av nyordningen.

På onsdag fattar nämndens avtalsutskott beslut om ”tilläggsuppdrag hemförlossning”.