Nya EU-direktiv tvingar Stockholm att bli kvitt den giftiga växten jätteloka. Foto: Sara Flodin

Snart förbjuds jättelokan – i hela Stockholm

Oavsett om du bor ute i skogen eller bland betongen – giftväxten jätteloka är en angelägenhet för alla Stockholmare. Nu ska invasionen som drabbar hela länet bekämpas på nationell nivå.

  • Publicerad 14:13, 19 jul 2017

Jättelokan, eller björnlokan som den också kallas, har de senaste åren spritt ut sig rejält över Stockholm. Växten, som till utseendet liknar hundkex, är giftig för människor och slår ut andra växtarter i naturen.

Många kommuner har utarbetat en handlingsplan för att få bukt med den oönskade grödan, men det har hittills inte funnits några krav på att en sådan ska finnas.

Från och med den tredje augusti i år EU-klassas arten emellertid som invasiv, vilket innebär att Sverige måste ha en gemensam plan för att bli kvitt växten.

– Då har vi som land mera press på oss från EU, men den har ju varit oönskad ganska länge, säger Henrik Lange, handläggare på Naturvårdsverket, som vägleder och informerar kommuner och länsstyrelser om främmande arter.

 

Ansvaret för att bekämpa jättelokan ligger i dag på markägaren, ofta kommunen, som också har en samordnande roll i arbetet. Många kommuner i länet har en funktion där medborgare kan tipsa om var jättelokan finns. Vem ansvaret för bekämpningen faller på från augusti är inte klart förrän en ny lag har stiftats.

– Vi har lämnat förslag till regeringen på hur man skulle kunna göra i Sverige, så de jobbar för fullt på regeringskansliet med göra en lag av det, men till dess vet inte vilket ansvar kommun eller landsting har, utan de jobbar på eget initiativ, säger Henrik Lange på Naturvårdsverket.

Hittills har det, trots att man velat bli kvitt den, varit tillåtet att handla med jättelokan, men i och med den nya EU-klassningen blir det förbjudet att köpa och sälja växten.

Fakta

Ger brännskadeliknande symtom

Jättelokan innehåller furokumariner som irriterar huden, särskilt i samband med solbestrålning.

Besvären kommer oftast inom ett par dagar och symtomen är brännskadeliknande med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor. Blåsorna kan bli stora och smärtsamma och bestå i veckor. Det kan även bli ful ärrbildning.

Källa: Giftinformationscentralen