Från och med 1 mars får du bygga Attefallshus på 30 kvadrat om – de ska användas som bostad. Foto: Mostphotos

Snart får du bygga större Attefallshus – det här gäller

Snart får du bygga större Attefallare, om du tänker använda det som bostad. Men i dag är det få som utnyttjar kryphållet och bygger smått.

  • Publicerad 05:00, 10 feb 2020

Från och med 1 mars ändras reglerna gällande Attefallshus.

Då blir det tillåtet att bygga ett hus på 30 kvadratmeter på sin tomt utan bygglov. Idag är 25 kvadrat tillåtet.

Målet är att fler bostäder ska byggas när större blir tillåtet samt att det ska bli lättare att få plats med nödvändiga boendefunktioner i husen.

Gäller bara bostäder

Reglerna gäller bara hus som byggs för att fungera som en bostad, så kallade komplementbostadshus. Det gäller både fritidshus och permanentbostäder.

Garage, förråd och gästhus omfattas alltså inte av de nya reglerna utan får även fortsättningsvis vara max 25 kvadratmeter.

De ansökningar som kommer in innan 1 mars kommer att bedömas enligt nuvarande regler, meddelar Täby kommun på sin hemsida.

Få bygger smått

Förhoppningen när reglerna för Attefallshus infördes 2014 var att det skulle lösa bostadskrisen med upp emot 200 000 nya bostäder.

Enligt Boverket har förhoppningarna långt ifrån infirats, Sveriges kommuner hade bara fått in cirka 4000 ansökningar som gällde Attefallshus, fram till 2017. Det motsvarar runt fyra hus per kommun och år.

De flesta används inte ens som bostäder enligt Boverkets rapport.

Inget bygglov men krångliga regler

En anledning tros vara de krångliga reglerna.

För att ett hus ska godkännas som permanentbostad för uthyrning krävs bland annat energieffektivitet, tillgänglighetsanpassning och nödvändiga hygienutrymmen.

Trots att husen är bygglovsbefriade måste man fortfarande göra en anmälan och få ett startbesked av kommunen.

Fakta

Det här gäller för Attefallshus

  • Du som äger ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på din tomt utan bygglov, utöver att du har rätt att bygga en friggebod om max 15 kvadrat utan bygglov.
  • Hus som byggs för att vara exempelvis förråd, garage eller gäststuga får max ha en area på 25 kvadratmeter.
  • Hus som byggs för att vara permanentbostad eller fritidshus får vara 30 kvadratmeter från och med 1 mars.
  • Ett Attefallshus får inte vara högre än fyra meter från mark till taknock.
  • Inget bygglov krävs men du måste fortfarande anmäla Attefallshuset till byggnadsnämnden i din kommun och vänta på ett startbesked innan du börjar bygga.
  • Om huset byggs närmre än 4,5 meter från tomtgränsen krävs berörda grannars medgivande.
  • Tänk på att särskilda regler kan gälla bland annat vid strandskydd, i närhet av allmän väg eller järnväg, i värdefulla miljöer och i militära övningsområden. Kontrollera reglerna i området med byggnadsnämnden.
  • Den som bygger utan tillstånd eller bryter mot reglerna kan både bli skyldig att riva byggnaden samt böter.
Källa: Boverket
Visa merVisa mindre