Snart dom om sjötrafiken – 40 miljoner i potten

Sjötrafik AB förlorade upphandling och fick lägga ner – medan företaget som vann fick problem med att klara uppdraget. Sjötrafik AB har stämt landstinget på 40 miljoner kronor, och snart kommer domen.

  • Publicerad 11:26, 2 okt 2018

Stockholms Sjötrafik AB hade kört Vaxholmsbåtarna i mellanskärgården sedan 1993 när bolaget blev av med uppdraget 2016.

Det innebar dödsstöten för företaget.

Det kan nu stå skattebetalarna dyrt. Ägarna har stämt landstinget på 40 miljoner kronor. I veckan meddelas domen i Stockholms tingsrätt.

Men hur det än går torde upphandlingen av båttrafiken till Ljusterö, Ingmarsö och Möja med fler öar ha blivit både dyrare och stökigare än vad landstingets trafikförvaltning räknat med.

Personalen inte nöjd

Resan började 2015 när skärgårdstrafiken upphandlades. TRSM group 1, ägt av ett Cypernbaserat riskkapitalbolag, vann och tog över driften av fartyg som Vaxö, Roslagen och  Swea Sandö.

De tog även över personalen på båtarna. Men starten blev inget vidare. I april 2016 gick personalen ut i strejk, och trafiken lågt helt nere några veckor. Missnöjet bland personalen fortsatte och efter sommaren avgick TRSM:s ledning.

Sjötrafik AB, som överklagat upphandlingen, menar att TRSM haft oriktiga uppgifter i sitt anbud. Bland annat ska man inte ha haft de ekonomiska garantier som krävs, och kompetens att sköta underhållet av fartygen saknades.

I väntan på dom om upphandlingen slöt trafikförvaltningen direktavtal med TRSM, utan anbudsförfarande. Men eftersom det annars inte skulle finnas någon trafik på sträckorna lät rätten det passera.

Bolagen avlöste varandra

Sjötrafik AB, som överklagat även direktavtalet, menade att de stod redo att driva trafiken i avvaktan på domen. Men trafikförvaltningen höll fast vid TRSM, och en stormig tid där ägare och bolag avlöste varandra väntade.

Den dom som nu ska avkunnas i Stockholms tingsrätt gäller om Sjötrafik AB ska kompenseras ekonomiskt för att upphandlingarna varit felaktiga.

Liknar landstinget vid cirkus

”Det som har hänt är närmast en fars” skriver Anna Öberg, Sjötrafik AB:s vd, i ett mejlsvar till Mitt i.

”Jag hoppas nu bara att landstingets agerande och inkompetens framgick riktigt klart under huvudförhandlingen.”

Någon önskan att lägga anbud i den nya upphandlingen har bolaget inte. Det finns inte ”möjlighet för oss som ett seriöst rederi att delta i vad som måste betraktas som ett nytt cirkusnummer på hög höjd, utan skyddsnät” skriver hon.

Fakta

Gotlandsbolaget gick in efter många turer

2015: Landstingets trafikförvaltning upphandlar kollektivtrafiken i skärgården. Bolaget TRSM tar hem mellanskärgården. Sjötrafik AB menar att upphandlingen inte gått rätt till och överklagar.

2016, januari: Trafikförvaltningen sluter direktavtal med TRSM i väntan på förvaltningsrättens dom. Sjötrafik AB menar att även detta är regelvidrigt, överklagar och får medhåll, men rätten låter saken bero då trafiken annars skulle äventyras.

2016, april: TRSM börjar köra båtarna.

2016, september: Kammarrätten beslutar att upphandlingen måste göras om.

2016, hösten: TRSM har stora problem. Gotlandsbolaget går in och köper 51 procent av aktierna.

2017: Trafikförvaltningen sluter avtal med Skärgårdsbolaget, ägt av Gotlandsbolaget, i väntan på ny upphandling. Ersättningen höjs med 13 procent.

2017, våren: Skärgårdsbolaget försätts i konkurs, ersätts av Faludden, även det ägt av Gotlandsbolaget. Trafiken övertas senare av Skärgårdsbolaget 2017 AB, som ägs av – Gotlandsbolaget.

2017, vintern: Sjötrafik AB stämmer Stockholms läns landsting på 40 miljoner kronor.

2018, september: Skärgårdsbolaget 2017 AB:s avtal förlängs till den 30 september 2019.

2018, oktober: Stockholms tingsrätt meddelar dom i tvisten mellan Sjötrafik AB och landstinget.

2018, december: Trafikförvaltningen gör ny upphandling av skärgårdstrafiken.

Visa merVisa mindre