Det ska kosta att parkera – överallt i Solna. Foto: Ulrika Lind

Snart är parkering i hela Solna avgiftsbelagt

Staden ska utreda om det finns fler platser kvar där man ännu inte tar betalt.

  • Publicerad 09:10, 2 jul 2016

Stocksundstorp och Råstahem har länge stått utanför stadens parkeringsregler och här har man kunnat stå gratis. Men från och med nu i juni är det avgiftsbelagt även här.

Securitas bevakar nu parkeringsplatserna i de två stadsdelarna och bötfäller de som inte betalt parkeringsavgift.

I och med det är parkering i nästan hela Solna avgiftsbelagt. Faktum är att man faktiskt inte vet om det finns fler platser, utan staden håller just nu på med en ”genomlysning” av parkeringssystemet för att se om och i så fall var dessa platser är.