Boom. Vid sprängningarna borras 200–300, sex meter långa hål där ett flytande sprängmedel pumpas in. Som längst tar sprängningen tio sekunder. Foto: Pekka Pääkkö

Snart är hela Katarina bussterminal utsprängd

Under Katarinaberget har den nya bussterminalen börjat träda fram. Snart är sprängningsarbetet över, och Mitt i fick följa med ner i berget. "Det är nästan halva Globen som sprängs bort", säger produktionschefen Erik Tjäder.

  • Publicerad 11:00, 28 feb 2021

En lerig väg leder ned från Stadsgårdsleden, in under Katarinaberget. Inne i berget ligger fukten tät i den kyliga luften. Här råder febril aktivitet. Ljudet av pumpar och borrar ekar mellan väggarna. Grävmaskiner av alla de slag tuffar runt, byggarbetare i varselkläder rör sig i ett organiserat kaos.

– Det är ett komplext anläggningsjobb, så det gäller att hålla tungan rätt i mun. Men hittills har det gått bra, säger produktionschefen Erik Tjäder.

Full rulle. Lägsta punkten i terminalen hamnar åtta meter under havsnivån. I snitt jobbar ungefär 50–60 personer samtidigt inne i berget. Foto: Pekka Pääkkö

Intressant jobb. Det som är mest spännande med projektet är alla avancerade sprängningar som utförs, menar produktionschefen Erik Tjäder. Foto: Pekka Pääkkö

Det som växer fram ur berget är en ny bussterminal, som ska husera bussar mot Nacka och Värmdö. I mitten ska vänthallen ligga, omgärdad av ankomst- och avgångshall, med 17 hållplatser.

240 000 kubikmeter berg, av totalt ska 270 000, har sprängts bort ur berget.

– Det är nästan halva Globen. Det är svårt att förstå hur stort det är innan man kommer hit, säger Erik Tjäder.

Störst. "Det här är den största borriggen i världen som finns för tunneldrivning", berättar produktionschefen Erik Tjäder. Foto: Pekka Pääkkö

Stenkoll. Det som sprängs bort består mest av sedimentgnejs, som är vanligt i södra Stockholm, berättar byggledaren Fredrik Östling. "Eller metagråvacka, för att använda ett mer komplicerat namn." Foto: Pekka Pääkkö

Mycket logistik

Det här projektet skiljer sig en hel del från andra, stora infrastrukturprojekt, menar byggledaren Fredrik Östling.

– I till exempel Förbifarten, där spränger man en tunnel sedan rör man sig vidare. Här följer massa annat, som mark- och betongjobb. Det är mycket som händer samtidigt, men det är hårt styrt och ett roligt arbete, säger han.

Sprängningarna kommer fortgå till maj, sedan går bygget in i nästa fas. Då ska rulltrappor, hissar, ventilation, vänthall och liknande på plats. Allt sånt som gör en bussterminal, helt enkelt.

Skiss. Vänthallen ligger i mitten av terminalen, och fungerar även som brandcell vid händelse av olycka. Foto: LINK Arkitektur/WSP

Minskat oväsen

Störningarna för närboende kommer inte försvinna, men avta, menar Eva Rosman, kommunikatör för Projekt Slussen.

– Visst arbete kommer fortfarande höras, men mindre. Och det kommer vara av annan typ.

En annan oro som lyfts gällande terminalen är att biogasbussar kommer köras i berget, och den brandrisk det medför.

– Vi bygger flera, av varandra oberoende säkerhetssystem. För att det ska gå illa måste alla system lägga ner samtidigt, risken för det är minimal, säger Eva Rosman.

Enligt staden ska ventilation, brandlarm och utrymningsvägar dimensioneras för att 5000 personer ska kunna evakueras samtidigt.

– Säkerheten är väl tilltagen, säger Eva Rosman.

Bussterminalen ska stå färdig 2023.

Bussar till Nacka och Värmdö

Terminalen tar höjd för Nacka och Värmdös befolkningsökning fram till 2050. När nya tunnelbanan till Nacka öppnar kommer främst Värmdöbussar trafikera terminalen.

När terminalen står färdig kopplas den samman med tunnelbanan, och resenärer kan nå den från Katarinavägen, Stadsgårdskajen och Götgatan.

Bussar kör in och ut via en tunnel mot Stadsgårdsleden, som går under Saltsjöbanans spår, i höjd med Fotografiska.

Visa merVisa mindre