Eleverna på saxonfonkursen i Upplands Väsby kulturskola gillar att showa. Längst till höger spelar Alvin Erhardt och Malte Skott. Foto: Åsa Sommarström

Snålare budget pressar kulturskolan i Upplands Väsby

När kommunerna ska spara får många kulturskolor i länet tajtare budgetar. I Upplands Väsby har resurserna minskat under flera år. På sikt befarar kulturskolechefen mer kännbara neddragningar.

  • Publicerad 05:00, 2 dec 2019

Hälften av länets 26 kulturskolor får mindre resurser 2020 och drar ner på allt från administration och inköp till lärartjänster, med färre elevplatser som följd. Det visar Mitt i:s kartläggning. Åtta kulturskolor får ökade anslag, som dock gröps ur av höjda kostnader.

I Upplands Väsby är budgeten ännu inte klubbad, men signalen är att den blir oförändrad (11 miljoner kronor). I praktiken en urholkning.

– Det blir samma budget fast sämre, eftersom vi inte får kompensation för ökade priser och löner. Så har det varit i flera år, säger kulturskolechefen Helena Skoog Waldner.

Alvin Erhardt, Malte Skott, Oscar Tigonen och Arvid Lorendal övar på på ”Smoke on the water” på saxofonkursen vid Upplands Väsby kulturskola. Samma kväll ska de ska spela den på fotbollsavslutningen.  Foto: Åsa Sommarström

Bekymrad på sikt

2020 blir det ingen minskning av personal och elever, betonar hon. På längre sikt är hon mer bekymrad. I den enkät som Kulturskolerådet gjorde tidigare i höstas bedömde kulturskolechefen att nedskärningar väntar inom en fyraårsperiod. Följden kan bli ”minskad verksamhet och uppsägning av personal”, skrev hon.

– Det är alltid svårt att sia om framtiden men signalen är att kommunen har ett par tuffa år framför sig och då är det rimligt att även kulturskolan får mindre resurser. Kulturskolan har inte mycket annat att skära ned på än personal. Minskar personalen minskar även antalet elevplatser och kön till kulturskolan blir längre, kommenterar Helena Skoog Waldner sitt enkätsvar.

Välkommet statligt bidrag

Ett välkommet tillskott är det statliga bidraget från Kulturrådet, öronmärkt för utvecklingsprojekt. Kulturskolan i Upplands Väsby har sökt och fått det under tre år. För perioden oktober 2019–mars 2020 fick man 185 000 kronor.

– Pengarna används till att nå nya målgrupper, till exempel genom prova på-verksamhet och breddat utbud (filmskapande), till informationsmaterial som översatts till flera språk, till uppsökande verksamhet och cirkus för särskoleelever, berättar Helena Skoog Waldner.

Dystrare svar i år

Det är inte bara i Stockholms län kulturskolorna har det kärvt. 40 procent av landets kulturskolor förväntar sig besparingar under de närmsta fyra åren, enligt Kulturskolerådets enkät. Svaren är betydligt dystrare än ett år tidigare, då endast 7 procent befarade åtstramningar.

Förändringen är alarmerande, anser Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren.

– Det är en allvarlig signal, som hänger samman med att många kommuner går med förlust. Det har i sin tur generellt med demografi att göra. Andelen barn, unga och äldre blir fler medan de yrkesverksamma, som betalar skatt, blir färre, säger han.

Dags att plocka ihop saxofonerna efter dagens lektion. Nio pojkar spelar ihop i den här gruppen.  Foto:Åsa Sommarström

14 befarar nedläggning

I Stockholms län befarar inga kulturskolor en nedläggning. I riket gör 14 kulturskolor det, enligt enkäten. Torgny Sandgren tycker att en kulturskolelag borde stiftas, för att säkra att kulturskolor finns för alla barn och unga i landet.

– Vi delar kulturskoleutredningens slutsats att en lag vore bra, och driver den frågan. Det är inte rimligt att barns tillgång till en kulturskola är beroende av var barnet bor. Tyvärr är det svårt att hitta en politisk vilja till det, säger han.

Fakta

Runt 900 elever gå i kulturskolan

Cirka 900 barn och unga deltar i Upplands Väsby kulturskola.

Terminsavgiften för en ämneskurs är 1 050 kr per termin. Snittet i riket är 650 kronor.

De flesta kulturskolor i Stockholms län ligger över rikssnittet. Högst ligger Danderyd, med 1 720 kr. Lägst ligger Botkyrka, med 350 kr.

Källa: Upplands Väsby kulturskola
Visa merVisa mindre

Fakta

Så förändras budgetanslaget till länets kulturskolor 2020

Om det inte anges får kulturskolorna ingen kompensation för ökade priser och löner, vilket urholkar budgetarna.

Botkyrka

Oförändrad (ca 19 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Danderyd

Minskning med 800 000 kr (8,2 milj kr 2019).

Ekerö

Minskning med 100 000 kr (7 milj 2019).

Haninge

Minskning med 300 000 kr (drygt 12 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Huddinge

Oförändrad (12 milj kr 2019).

Järfälla

Oförändrad (16,7 milj kronor 2019).

Lidingö

Minskning med 200 000 kr (13,5 milj kr 2019).

Nacka

Oförändrad (40 milj kr 2019).

Norrtälje

Ökning med 260 000 kr (15,64 milj kr 2019)

Nykvarn

Oförändrad (3,8 milj kr 2019). 

Nynäshamn

Ej klart (7,5 milj kr 2019)

Salem

Minskning med 575 000 kr (4,65 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Sigtuna

Ej klart (ca 10,2 milj 2019). Kompensation för ökade löner.

Sollentuna

Ökning med 600 000 kr (16 milj 2019).

Solna

Ökning med 176 000 kr (17,6 milj kr 2019).

Stockholm

Ökning med 15 milj kr (177,9 milj kronor 2019).

Sundbyberg

Ej klart (18, 4 milj kronor 2019).

Södertälje

Minskning med 660 000 kr (23,6 milj kr 2019).

Tyresö

Ökning med 443 000 kronor ( 9,7 milj kr 2019). Delvis kompensation för pris- och löneökningar.

Täby

Ökning med 3,6 milj kr (15 milj kr 2019). Större delen går till en stor omorganisation.

Upplands Väsby

Oförändrad (11 milj kr 2019).

Upplands-Bro

Ökning med 2,4 milj kr (7,3 milj kr 2019). Pengarna går till att införa kulturchecksystem.

Vallentuna

Oförändrad (14,7 milj kr 2019).

Vaxholm

Trolig ökning, budget ej klar (4,2 milj kr 2019).

Värmdö

Trolig minskning, budget ej klar (15,2 milj kr 2019).

Österåker

Ej klart  (10,8 milj kr 2019).

Visa merVisa mindre