Snabbcykelstråket för dyrt – planen skrotas

Trafikverket menar att priset blev för högt och att det inte blir något snabbcykelstråk mellan Mörby centrum och Frescati. ”Nu hade man världens chans att göra något bra”, säger en cykelpendlare från Danderyd.

  • Publicerad 15:53, 14 sep 2016

Som Mitt i tidigare har berättat så blir det inget snabbcykelstråk på sträckan mellan Mörby centrum och Frescati. Anledningen är att det skulle bli all för kostsamt, närmare en halv miljard kronor.

– Vi har utrett möjligheten att anlägga ett snabbcykelstråk och kommit fram till att det inte är ekonomiskt rimligt. Det skulle innebära allt från breddning av broar till att anlägga nya och miljön är komplicerad på sträckan så det blir många kostsamma åtgärder, säger Noran Khalfallah, projektledare på Trafikverket.

Förslaget skulle innebära ett snabbcykelstråk där högsta hastigheten är 40 kilometer i timmen, men också tillräckligt utrymme för två cyklister bredvid varandra i varje riktning, samt att gångvägen blir separat från cykelbanan.

Stökig sträcka

Cykelpendlaren Susanna Dörlich, från Enebyberg, tycker det är synd att man inte går vidare med förslaget.

– Nu hade man världens chans att göra något bra. Den här sträckan är stökig, det är ungefär som E18, men det rullar på. Frågan borde ha högre prioritet, det känns inte som att cykeltrafiken är prioriterad på allvar, säger hon.

Noran Khalfallah menar dock att man inte avslutat projektet, utan att man kommer se över mindre kostsamma åtgärder.

– Vi ska se vilka andra typer av åtgärder vi kan göra för att höja trafiksäkerheten. Det kan vara allt från att bredda befintlig väg, separera gående och cyklister, till skyltning, säger hon.

"Kan vara jättefarligt"

Och det är med säkerheten i fokus som Susanna Dörlich vill att man ska förändra sträckan.

– Det kan vara jättefarligt för gående, folk som går med öronproppar, vilket man såklart ska kunna göra, men så kommer en cykel som fort susar förbi - det ska vara separat, säger hon.

Matthias Dierauer cyklar dagligen över Stocksundsbron och oftast med en lastcykel efter att ha hämtat barnen på skolan.

– Just här innan man kommer upp på bron har det blivit betydligt bättre. På vissa ställen tar jag upp hela cykelbanan så man får ha uppmärksamhet kring sig. Men oavsett så är det överlägset att cykelpendla, säger han.