Bällstaån är ett av Stockholms smutsigaste vattendrag. Foto: Arkiv

Smutsiga Bällstaån kan renas med nya dammar

Ett av Stockholms mest förorenade vattendrag. Nya dammar ska ändra på det.

  • Publicerad 05:00, 27 aug 2020

Bällstaån som rinner genom Järfälla, Stockholm och Sundbyberg, är ett av Stockholms smutsigaste vattendrag.

Stockholms stad presenterar nu ett förslag som är tänkt att bidra till att ändra på det.

Tre olika dammar

Tre olika dammar kan komma att anläggas i Tenstadalen, mellan Hjulsta/Tensta och Mälarbanans spår, för att rena vattnet.

På ett fyra hektar stort område vill Stockholms stad anlägga en dagvattenpark, för att jämna ut vattenflödena i Bällstaån vid skyfall och rena åns vatten. Parken skulle även bli ett nytt rekreationsområde för allmänheten.

Bällstaån rinner huvudsakligen genom bebyggda områden. Vattenflödet i ån varierar kraftigt och vattnet är tidvis förorenat. Vid höga vattenflöden översvämmas en stor del av Tenstadalen, översvämningar som riskerar att bli ännu värre i framtiden, enligt en startpromemoria i Stockholms stad.

Beslut på torsdag

Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om en ny dagvattenpark i Tenstadalen denna vecka. Klubbar politikerna förslaget kan en detaljplan vara klar i början av 2021 och klubbas under hösten samma år.