SMITTAN ÖKAR. Smittan i Järfälla ökade till 391 smittade under vecka 13. Foto: Mostphotos

Smittspridningen ökar stadigt – 391 nya fall på en vecka i Järfälla

Efter den kraftiga nedgången efter jul har antalet nya fall i Järfälla ökat nästan varje vecka. 391 Järfällabor testade positivt under vecka 13 – fler än den tidigare toppnoteringen i december.

  • Publicerad 12:50, 15 apr 2021

Totalt har 6609 Järfällabor bekräftats smittade sedan pandemin bröt ut.

Sammanlagt har 139 personer i Järfälla avlidit till följd av covid-19 fram till den 4 april. Av dessa har 66 procent haft omsorg (38 procent bodde på äldreboende och 28 procent hade hemtjänst).

Totalt har 7 488 Järfällabor fått första dosen vaccin. Det motsvarar 12,0 procent av de vuxna invånarna.

3 122 personer, 5,0 procent, har även har fått andra dosen.

Bra vaccinationseffekt

På torsdagens presskonferens med bland andra Folkhälsomyndigheten förklarade statsepidemiolog Anders Tegnell att smittspridningen är fortsatt hög i Sverige och att belastningen på iva är tung, nästan på de höga nivåer som var före jul.

Antalet avlidna har däremot sjunkit och stabiliserat sig på en relativt låg platå. Det visar att Sverige har haft en bra vaccinationseffekt, menar Anders Tegnell.

– Vi har använt de vacciner som vi har och vi har fokuserat på rätt grupper för att få en effekt så fort som möjligt, säger han.

Sällsynt biverkning

När det gäller Astra Zenecas vaccin följer man Europeiska Läkemedelsmyndighetens ställningstagande, där man menar att syndromet med koagulationsstörningar är en biverkan.

Det är en biverkan som är allvarlig, men väldigt sällsynt, förklarar Anders Tegnell.

– Risken ligger mellan 1 på 10 000 och en på 100 000. Vi tittar på underlaget från EMA och ser om det kommer att påverka hur vi använder Astra Zenecas vaccin, säger han.

Personer över 65 år rekommenderas fortfarande att ta vaccinet. I denna åldersgrupp har denna biverkan inte rapporterats, enligt Tegnell.

– Däremot finns det en påtaglig risk med covid-19 för de åldersgrupperna, säger Anders Tegnell.

Rekommendationen för Astras vaccin ligger därför kvar, med fortsatt paus för dem som är yngre än 65 år.

Eftersom smittspridningen ökar i de flesta regionerna bedömer Folkhälsomyndigheten att de åtgärder med begränsningar i handeln som infördes den 6 mars för att minska trängsel och risken för smittspridning behöver förlängas till den 2 maj.

– Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning och belastningen på vården är att hålla avstånd. Och insatser som minskar trängsel underlättar för människor att följa rekommendationerna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Covid-19 i Järfälla vecka 13

Antal nya bekräftade fall i Järfälla: 391

Antal avlidna sedan pandemins start (t.o.m 4/4): 139

Andel vaccinerade över 18 år, en dos: 12,0 procent

Andel vaccinerade över 18 år, två doser: 5,0 procent

Källa: Folkhälsomyndigheten/Socialstyrelsen

Visa merVisa mindre

Coronautvecklingen i Järfälla över tid

Antal nya bekräftade fall i Järfälla, vecka för vecka:

Vecka 13: 391

Vecka 12: 320

Vecka 11: 311

Vecka 10: 241

Vecka 9: 264

Vecka 8: 212

Vecka 7: 213

Vecka 6: 136

Antal smittade sedan pandemins start: 6609 personer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre