Tvagning. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att tvätta händerna som ett led i att förhindra smittan. Foto: Mostphotos

Smittökningen har stannat av i Bromma

Spridningen av coronaviruset var på god väg att nå nya rekordhöjder i Bromma, men de senaste siffrorna visar något annat. För första gången sedan vecka 4 vänder kurvan nedåt, om än marginellt.

  • Publicerad 15:46, 15 apr 2021

Vecka 14 konstaterades 359 fall av covid-19 i Bromma, visar Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Det är den femte högsta siffran någonsin i stadsdelen och bara ett fall mindre än vecka 13.

Samtidigt visar antalet på ett trendbrott: det är första gången sedan slutet på januari som kurvan vänder nedåt i stället för att fortsätta uppåt.

Liknande utveckling går att skåda i angränsande stadsdelarna Kungsholmen och Hässelby-Vällingby. I grannen Spånga-Tensta är siffran för vecka 14 samma som veckan före, alltså 150.

Vad gäller vaccin mot covid-19 har 12,1 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms stad fått minst en dos, vilket motsvarar 94 673 personer.

5,1 procent, alltså 40 065 personer, är färdigvaccinerade.

Extraanställda undersköterskor

Johan Paccamonti (M), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, konstaterar att Stockholm är mitt uppe i den tredje vågen. Även om vaccinationen av Brommas äldre kommit långt är det inte tid för att slappna av, är hans budskap.

För att hantera krisen har stadsdelen bland annat extraanställt undersköterskor på Brommas vård- och omsorgsboenden i ett så kallat beredskapsteam. Det rör sig om tolv anställda som ska finnas till hands om smittan bland boende eller personal ökar.

Unikt, enligt Paccamonti.

– Genom beredskapsteamet så ser vi dels till att ha en högre beredskap för att pandemin ännu inte är slut och dels får vi möjlighet att förbättra vardagen för de äldre på våra äldreboenden, säger han.