Krav. Timanställda måste kunna visa upp ett vaccinationsbevis inför ett jobbpass inom Solnas äldreomsorg. Men ett generellt vaccinkrav saknas lagstöd för, menar Samuel Klippfalk (KD). Foto: Stefan Källstigen/Pressbild

Smitta i äldreomsorgen – Solna skärper vaccinkravet

Smittan ökar och har tagit sig in på äldreboendena i Solna. Staden skärper nu vaccinkravet. Men risken för smitta hos personal är ändå svår att komma åt.

  • Publicerad 10:37, 14 jan 2022

Jag vill inte ha något generellt besöksförbud om det går att undvika, man måste väga nytta mot den inskränkning det innebär.

Som en av länets första kommuner införde Solna i oktober vaccinationskrav vid nyrekrytering inom Solnas äldreomsorg.

För att skydda äldre, men också personalen.

Ändå har smittan återigen kommit in på Solnas äldreboenden.

Enligt staden, som inte vill uppge omfattning eller vilka boenden som är drabbade, har vaccinet dock god effekt och de flesta äldre som i närtid fått covid har fått få eller måttliga symptom.

Solna väljer nu ändå att skärpa kraven sina timanställda i äldreomsorgen.

– Oavsett om de gör en timme eller flera pass ska de kunna visa upp ett vaccinationsbevis. Äldre ska inte behöva vara rädda för att personalen är smittad, och är man vaccinerad är den risken mindre, säger omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD).

https://www.mitti.se/nyheter/vaccinationskrav-for-ny-personal-pa-aldreboenden/repukj!mPAKPgsG2impXCh2GuPYw/

Solna har i dag bland landet högsta andel timanställda i äldreomsorgen, runt 33 procent. Enligt den så kallade coronakommissionen, som utvärderat äldreomsorgen under pandemin, medför detta smittrisk.

Inget generellt krav

Men problemet med ovaccinerad personal är trots skärpningen inte helt lätt att komma åt. Enligt Samuel Klippfalk saknas lagstöd för ett generellt vaccinkrav.

– I dagens läge går inte det, att vaccinera sig är ändå frivilligt. Vissa kommuner utmanar det, men vi har valt att inte göra det i det här skedet. Det är önskvärt att alla som jobbar med äldre och sköra är vaccinerade och därför erbjuder vi vaccination på arbetstid för dem som jobbar på boende, inom hemtjänst och LSS-verksamheterna.

Tidigare i pandemin hade Solna besöksstopp på äldreboenden, men det är inte aktuellt.

– Om det är smitta på en avdelning avråder man från besök där, precis som vid exempelvis vinterkräksjuka. Men jag vill inte ha något generellt förbud om det går att undvika, man måste väga nytta mot den inskränkning det innebär.

Det nu utvidgade kravet omfattar endast den kommunala äldreomsorgen, men Solna kommer att rekommendera de privata aktörerna att agera på samma sätt, uppger Samuel Klippfalk.

Ett boende

I Solna finns ett kommunalt äldreboende, Skoga, med cirka 130 anställda.

Övriga sju är privata.

Ungefär hälften av hemtjänsten i Solna är kommunal.

Visa merVisa mindre