Rustas. Sly och buskar röjs, och ny belysning sätts upp. Spånga IP ska göras till en tryggare plats. Foto: Anders Gustafsson

Slyröjning och nytt lyse ska göra Spånga IP tryggare

Ny belysning och slyröjning är ett sätt att få Spånga IP till en tryggare plats. Det hoppas Stockholms stad, som nu satsar en halv miljon på just detta.

  • Publicerad 13:16, 13 sep 2021

Spånga idrottsplats rustas upp. Fokus ligger på ny belysning och röjning av sly. Staden lägger en halv miljon kronor, enligt fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

– Vi förstärker platsbelysning och fasadbelysning, vi sätter upp ny armatur och nya stolpar på parkeringen.

Ett område mellan ishallen och parkeringen slyröjs.

– Det syftar till att ta bort ställen där man kan gömma sig. Besökare får mer översyn över parkeringen som upplevs som mörk kvällstid.

Varför just på Spånga IP?

– Vi har vittnesmål om att idrottsplatsen upplevs som mörk och otrygg på kvällarna, framförallt från idrottsföreningarna. Besökare upplever det otryggt när de är på väg till och från idrottsplatsen.

Han säger att högt gräs och buskar gör att det känns instängt och otryggt.

– På andra ställen i staden ställer man in träningar, det har inte gått så långt här men framförallt flickor känner sig otrygga, säger Dennis Wedin.

S: Räcker inte

Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd, säger att Socialdemokraterna länge önskat en upprustning av Spånga IP.

– Redan 2018 föreslog vi att det skulle läggas 1,5 miljoner kronor, bland annat på ny belysning. En halv miljon kronor räcker inte långt. Det är vi oerhört kritiska till. Trygghetsfrågorna är viktiga för folk, det här är eftersatt.

Arbetena beräknas vara klara om en månad.

Slygeneral. Dennis Wedin (M), röjer sly vid parkeringen på Spånga IP. Foto: Privat

Spånga IP ska få nytt led-ljus

Nya led-lyktor kommer att sättas upp på fyra nya lyktstolpar på parkeringsplatsen vid Spånga IP.

Ny fasadbelysning monteras.

Totalt ett tiotal olika typer av ny belysning kommer att sättas upp på och vid Spånga IP.

Källa: Dennis Wedin

Visa merVisa mindre