Arbetet på Värtavägen pågick under flera år och banan som skulle öppnat 2017 blev klar först 2018. Foto: Olle Anrell/Mostphotos

Slutnotan för Värtavägens cykelbana: 75,9 miljoner

Cykelbanorna på Värtavägen har blivit försenade och fördyrade. Slutnotan blir 45 miljoner kronor dyrare än planerat.

  • Publicerad 11:32, 15 okt 2019

Staden har nu gjort en så kallad slutredovisning av cykelbanorna på Värtavägen som blev färdiga i fjol.

När cykelbanan började planeras 2014 trodde trafikkontoret att det skulle räcka med 31 miljoner kronor – en summa som justerades upp till 58 miljoner kronor under 2015. Men det räckte inte och slutnotan har istället landat på 75,9 miljoner.

Kräver inte vite

Trafikkontoret har tidigare förklarat för Mitt i att ett skäl till prisstegringen är att projektören gjort fel i bygghandlingarna som inte stämt överens med hur det faktiskt ser ut på Värtavägen.

Bland annat visade det sig att stora delar av Värtavägen hade smågatsten under asfalten. Det visste ingen av de inblandade om – och därför behövde planen göras om. Då tillkom också kostnader för att riva smågatstenen.

Mitt i har tidigare rapporterat att trafikkontoret velat kräva det externa konsultbolaget på skadestånd efter bristerna i arbetet – men något vite kommer inte krävas av staden. Istället skriver trafikkontoret i slutredovisningen att man måste ta lärdom av misstagen med Värtavägens cykelbana när framtida projekt genomförs.