Här är skissen på den nya tunnelbaneentrén på Södermalmstorg, tydligt inspirerad av den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg. Foto: White

Slussen får ny t-banenedgång

Slussen ska få en ny t-banenedgång på Ryssgården för att avlasta den befintliga. En bygglovsansökan har lämnats in och om allt går i lås kan den stå klar nästa år.

  • Publicerad 18:22, 11 okt 2017

I samband med att den nya bussterminalen står klar på Stadsgården nästa år kommer den befintliga tunnelbaneentrén vid Saltsjöbanan att stängas och rivas.

För att hantera det ökade resenärstrycket på entrén vid Södermalmstorg ska därför ännu en tunnelbanenedgång byggas på torget.

En bygglovsansökan har lämnats in till Stockholms stad och om allt går i lås är planen att den nya entrén ska stå klar 2018.

– När alla som kommer från bussarna ska ner i tunnelbanan blir det så mycket folk att det kommer bli stopp. Därför måste man dela upp trycket med ännu en nedgång, säger Eva Rosman, informationsansvarig för Projekt Slussen.

Nya Slussen byggs för att kunna skapa surfvåg

"Ska vara ett bra provisorium"

Den nya nedgången är tänkt att placeras mitt emot den befintliga t-banenentrén, alldeles vid Stadsmuseet där Strömmingsvagnen stod fram tills nyligen.

Där ska delar av marken tas bort för att ge plats åt trappor och rulltrappor ned till den befintliga tunnelbaneplattformen. Samtidigt ska gång-, cykel och barnvagnsrampen som i dag finns på platsen göras om och bli mer lättillgänglig.

Själva byggnaden har hämtat inspiration av den provisoriska saluhallen på Östermalmstorg och en förhoppning är också att lokalens tak ska kunna användas som utsiktsplats.

– Det här är ett provisorium. Den ska stå där i några år, men det ska vara ett bra provisorium, säger Eva Rosman.