Jeanette Olander har tagit buss 4 från Karlaplan till Odenplan. "Ibland rullar det på bra, ibland är det helt stopp" säger hon. Foto: Pekka Pääkkö

SL:s plan: Så ska blåbussarna snabbas upp i innerstan

Stombussarna tvingas köra alldeles för sakta. Bilköer, rödljus och tätt mellan hållplatserna gör att de sniglar sig fram på vissa sträckor. Men det finns planer för att snabba upp dem.

  • Publicerad 05:00, 5 aug 2019

Klockan är 16.08 och två 4:or på rad rullar in på hållplatsen vid Värtavägen/Valhallavägen. En av dem är redan försenad. Och när vi svänger in på Odengatan går det ännu långsammare.

– Ibland rullar det på bra, men ibland tar det stopp, och ofta här på Odengatan, säger Jeanette Olander, som ska åka till Odenplan.

Hon kunde lika gärna kliva av nu och gå. Bilar som kört in i korsningarna kommer inte ur dem eftersom det är rött vid nästa. Det hjälper inte att vi åker i bussfil. Och det hjälper inte att tuta.

Långsamt i värmen

Det är olidligt varmt. Jeanette Olander har laddat med vattenflaska, men är glad när dörren öppnas vid Odenplan.

Färden fortsätter i promenadtakt på S:t Eriksgatan.

4:ans buss är en av 16 stombusslinjer i länet. Linjerna trafikeras med blåbussar och binder ihop knutpunkter och kompletterar spårtrafiken. 300 000 resor görs med stombussarna varje dag.

Sämst framkomlighet i innerstan

Men bara 43 procent av stombussnätet har god framkomlighet, enligt Region Stockholms trafikförvaltning.

Johan Nilsson kliver på med dottern. Om bussen går långsamt? ”Jag tycker nästan allt går för långsamt, särskilt om hon är grinig” säger han.

Värst är det i innerstan, visar Stombussbokslutet för 2018. Där ska medelhastigheten var minst 20 kilometer i timmen, men det är bara på en tiondel av varje linje som man klarar det. Resten av sträckorna sniglar sig bussarna fram i 10-15 km/h.

– Den största orsaken till att bussarna stoppas upp är alla bilarna. Men även vägarbeten och olika evenemang gör att de inte kommer fram, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och trafikregionråd.

Annars väljer folk tunnelbanan

Tomas Eriksson

Tillsammans med Trafikverket och länets kommuner försöker man hitta åtgärder som ska snabba upp bussarna.

– Om bussarna ska kunna konkurrera med annan kollektivtrafik måste de gå snabbare, annars väljer folk tunnelbanan och där är det redan trångt, säger Tomas Eriksson.

Fakta

Detta görs på din busslinje

Linje 1 Stora Essingen-Frihamnen:

Genomfört:
– Busskörfält.
– Flytt eller borttagning av övergångsställen.
– Ökad p-övervakning.
– Extra brett körfält för både buss och cykel i ena riktningen på Fleminggatan.
– Flytt och borttagning av p-platser på Fleminggatan.

Linje 2 Sofia-Norrtull:

Planeras:
– Hållplats Mariebergsgatan förlängs.
– Busskörfält på Gjörwellsgatan.
– Hållplatserna Scheelegatan och Kungsbroplan slås ihop.
– Extra brett körfält för både buss och cykel i andra riktningen på Fleminggatan.
– Genomfört:
– Busskörfält.
– Flytt eller borttagning av övergångsställen.
– Ökad p-övervakning.

Linje 3 Karolinska sjukhuset-Södersjukhuset:

Genomfört:
– Busskörfält.
– Flytt eller borttagning av övergångsställen.
– Ökad p-övervakning.
– Borttagning p-platser.

Linje 4 Radiohuset-Gullmarsplan:

Genomfört:
– Busskörfält.
– Flytt eller borttagning av övergångsställen.
– Ökad p-övervakning.
– Färre hållplatser.
– Planeras:
– Hållplats Skanstull byggs om.
– Hållplats Stadsbiblioteket byggs om.
– Bussgata på Rosenlundsgatan mellan Krukmakargatan och Hornsgatan.
– Bussprio i korsningen S:t Eriksgatan-Drottningholmsvägen.

Linje 6 Ropsten-Karolinska sjukhuset:

Inga planerade åtgärder.

Linje 172 Norsborg-Skarpnäck:

Genomförs nu:
– Genare linjesträckning (Örbyleden i stället för Majrovägen) vilket gör att hållplatserna Gubbängens IP, Getfotsvägen och Gubbängen inte trafikeras (linje 143 förlängs och trafikerar hållplatserna).

– Hållplats Högdalsdepån och Stora Sköndals väg hoppas över.
– Busskörfält på Örbyleden.
– Signalprio Huddingevägen vid Ågestavägen och Örbyleden.
– Ny ramp Huddingevägen/Storängsleden.
– Ny hållplats Norra Sköndal.
– Beräknas ge 5-6 minuter kortare restid på hela sträckan.

Planeras:
– Busskörfält på Glömstavägen och Huddingevägen.
– Fri högersväng i Rågsvedskorset.
– Bussramp trafikplats Gubbängen.

Genomfört:
– Signalreglerad påfart Glömstavägen/Huddingevägen.

Linje 173 Skarpnäck-Skärholmen

Genomförs nu:
– Genare linjestäckning vid Kungens kurva (går inte via Lindvreten eftersom trafikplatsen stängs av) vilket gör att hållplatserna Lammholmbacken, Lindvreten och Apoteksbolaget inte trafikeras.

– Ny linjesträckning vid Smista/Segeltorp. Linjen går inte Smista allé utan G:a Södertäljevägen. Hållplatserna Dr Widerströms gata, Häradsvägen, Segeltorps industriområde, Visirvägen, Fornminnesvägen och Vårdkasevägen utgår (trafikeras av linje 163 och 707). Nya hållplatser blir Segeltorps centrum och Juringe allé.

– Hållplatserna Älvsjögården, Skebokvarnsvägen och Stallarholmsvägen hoppas över.
– Ny hållplats Norra Sköndal.
– Busskörfält på Örbyleden.
– Signalprio på flera ställen.
– Beräknas ge 5-6 minuter kortare restid på hela sträckan.

Planeras:
– Bussramp trafikplats Gubbängen.

Linje 176, 177, 178 och 179 Mörby-Ekerö/Jakobsberg, 179 Vällingby-Sollentuna:

Genomfört:
– Ny signalreglerad korsning Norrviksvägen.
– Hållplats Amorinavägen ombyggd.
– Färre parkeringsplatser vid Isafjordsgatan och Färögatan.
– Bussgata längs Danmarksgatan.
– Längre och säkrare hållplatser på Rinkebysvängen och i Rinkeby centrum.

Planeras:
– Busskörfält på Frösundaleden, Huvudstaleden, Norrbyvägen, Kvarnbacksvägen.
– Ombyggnation Huvudstabron.
– Hållplatsfickor längs Drottningholmsvägen.
– Hållplatserna Sörentorp och Anhaltsvägen dras in.
– Fyra nya, eller förlängda hållplatser.
– Bussramp vid avfart Järva krog.
– Busskörfält trafikplats Bergshamra och vid avfart Inverness.
– Alla trafiksignaler trimmas.
– Beräknas ge 8-10 minuter kortare restid på sträckan Ekerö-Solna, och 2-3 minuter på sträckan Solna-Mörby.

Linje 471 Slussen-Orminge och 474 Slussen-Hemmesta:

Genomfört:
– Hållplatser Centralplan, Koldalsvägen och Skottvallsvägen ombyggda.
– Busskörfält på Gustavsbergsvägen och Skärgårdsvägen, från trafikplats Insjön till Farstabron.
– Fri högersväng från väg 222 till Ingarövägen.
– Hållplats Viks central norrut borttagen.

Planeras:
– Hållplats Henriksdal förlängs och får busskörfält i anslutning.
– Fri högersväng vid Mölnviksrondellen.
– Variabla busskörfält längs väg 222 Mölnvik-Ålstäket.
– Signalprio vid Älgstigenrondellen.
– Signalprio i alla korsningar.
– Beräknas ge 10 minuter kortare restid på sträckorna.

Linje 670, 676, 677 Tekniska högskolan Vaxholm/Norrtälje:

Planeras:
– Hållplats Roslagstull och Universitetet dras in.
– Busskörfält längs Valhallavägen och vid Frescati.
– Beräknas ge 2-3 minuter kortare restid på sträckan Tekniska högskolan-Mörby.

Linje 873 Gullmarsplan-Nyfors och 875 Gullmarsplan-Tyresö kyrka:

Genomfört:
– Ny in- och utfart för södergående trafik vid Gullmarsplan.
– Tunnel under Tyresövägen vid Öringevägen så att resenärerna säkert kan nå hållplats.

Planeras:
– Busskörfält på Nynäsvägen vid Gubbängen.
– Ny hållplats norra Sköndal.
– Bussramp trafikplats Gubbängen.
– Bussramp och ny hållplats Gullmarsplan.

Källa: Stombussbokslut 2018, Trafikförvaltningens åtgärdsvalsstudier
Visa merVisa mindre

Men åtgärderna sker inte i en handvändning. Kanske en förklaring är att det är väghållarna, alltså Trafikverket och kommunerna, som åker på kostnaderna, medan SL tar hem vinsterna i form av bättre framkomlighet.

Håller sällan ens 30

Buss 172 och 173 som går mellan Skarpnäck och Norsborg/Skärholmen ska till exempel kunna hålla 30-45 kilometer i timmen, men det klaras bara på 10-20 procent av sträckan.

Buss 176, 177 och 178 mellan Mörby och Ekerö/Jakobsberg går lite snabbare, där klaras målhastigheten på hälften av sträckorna.

När det gäller Nacka-Värmdöbussarna är det 471 som är sorgebarnet, där 20 procent av sträckan körs enligt målhastigheten.

Tyresöbussarna och bussarna mot Vaxholm och Norrtälje, klarar sig bättre. Där körs 80 procent av sträckorna enligt målhastighet.

Grönt ljus för bussen

Den enskilt viktigaste och mest effektiva åtgärden för snabbare bussar är fler busskörfält, enligt Tomas Eriksson. Därefter kommer signalprio, alltså att trafiksignaler slår om till grönt när bussen kommer.

– Kring Odenplan infördes det vid fyra korsningar på försök och det gav en tidsvinst på 4-5 minuter för linje 4, säger han.

Andra åtgärder som är på gång för att snabba upp bussarna är att tillåta påstigning vid alla dörrar, och att ha kameror ombord som fotograferar felparkerare i busskörfält så att de kan bötfällas och bilarna forslas bort.

Fakta

Här proppar det igen

– Värmdövägen väster om Skurubron
– Tyresövägen vid Öringe
– Huddingevägen mellan Lännavägen och Stuvstavägen
– Fruängsgatan
– Örbyleden
– Hornsgatan
– Ringvägen
– S:t Eriksgatan
– Torsgatan
– Odengatan
– Fleminggatan
– Hantverkargatan
– Kungsgatan
– Valhallavägen
– Karlavägen
– E18 i Danderyd vid Inverness och Danderyds sjukhus
– E4 norr om Hagalund
– Frösundaleden
– Huvudstaleden
– Kvarnbacksvägen i Bromma
– Rinkebystråket
– Rissnemotet
– Danmarksgatan i Kista

Källa: Stombussbokslut 2018
Visa merVisa mindre

Fakta

Framtidens busstrafik

BRT – snabbuss Haninge-Täby, förutsätter att Södertörnsled och Förbifart finns på plats.

Fler stomlinjer – Älvsjö-Nacka, Tyresö/Haninge-Huddinge, Masmo-Vällingby, Vällingby-Sundbyberg, Järfälla/Upplands Väsby-Vallentuna/Arninge, Sollentuna-Danderyd.

Stomlinjer som passerar genom innerstan via Centralstationen.

Nya 21 meter långa bussar som tar fler passagerare.

Källa: Region Stockholm
Visa merVisa mindre