SL:s fossilfria bussflotta kan bli halv miljard dyrare att tanka

Biodrivmedel som E85 och biodiesel är skattebefriade i Sverige, något som EU inte längre vill tillåta. Tas skattebefrielsen bort blir busstrafiken i regionen en halv miljard dyrare.

  • Publicerad 08:15, 21 nov 2019

I Sverige är biodrivmedel, som etanol och biodiesel, befriade från skatt. Det gör det billigare att köra miljövänligt.

Men EU-regler som väntas träda i kraft vid årsskiftet 2020-2021 kommer att förbjuda Sverige att ha en sådan skattebefrielse.

– Det vore ett dråpslag mot all kollektivtrafik i Sverige, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Ökade kostnader

Han är även ordförande i branschorganisationen Svensk kollektivtrafik, och de har räknat ut att det skulle öka kostnaderna med en miljard kronor nationellt.

– Och eftersom Region Stockholm står för drygt hälften av all kollektiv busstrafik skulle det kunna bli en fördyring på en halv miljard för oss.

Svårt nå klimatmålen

I ett inslag i Sveriges radio säger Jenny Näslund på Energimyndigheten att det blir svårare att nå klimatmålen.

– Skulle skattebefrielsen försvinna så skulle utsläppen inte minska i den takt som behövs för att nå 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030.

Det här måste stoppas

Kristoffer Tamsons

SL:s bussflotta om 2 100 bussar drivs i princip helt med biodrivmedel, och har därmed minskat utsläppen av koldioxid med uppemot 95 procent, jämfört med fossila drivmedel.

– Det här måste stoppas. Det är ett märkligt sätt av EU att möte utmaningarna inom klimat och miljö. Tyvärr har regeringen varit alldeles för svag i frågan, säger Kristoffer Tamsons.

Vill ha hjälp

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) säger till SR att läget är oklart eftersom det ännu inte finns en ny EU-kommission. Han efterlyser också hjälp för att Sverige ska få behålla skattebefrielsen på biodrivmedel.

– Vi behöver naturligtvis ett brett stöd som visar på fördelarna som vi har av skattebefrielsen, säger han.