Villa Kassman har en spännande historia, bland annat bodde Sovjets ambassadör där under andra världskriget. Men nu har det förfallit. Foto: carlos montecinos

Slottet på Storholmen kan tvångsrenoveras – ägaren är skeptisk

Slottet på Storholmen är en av de byggnader där ägaren kan tvingas att renovera när Lidingö stad vill vårda historiskt värdefulla byggnader. – Det var nyheter för mig, säger slottsägaren som inte vill renovera utan att själv få bygga mer på ön.

  • Publicerad 15:53, 28 jun 2019

Efter valet tvärvände Lidingöpolitiken i byggfrågan och majoriteten gick från en ganska byggvänlig politik till en mer restriktiv hållning.

Att bevara Lidingös särprägel som småskalig villastad ses nu som viktigare än att öka invånarantalet med fler bostäder. I detta ligger också att vårda och bevara bebyggelse som staden anser vara viktig ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

– Lidingö stad har varit historiskt dålig på att arbeta med underhåll, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Kan tänka sig att tvinga fram renovering

Flera av de byggnader som staden vill fräscha upp ägs privat. Det handlar till exempel om det pampiga men nedgångna slottet på Storholmen och café Tindra, intill centrum.

 

Det långt gångna förfallet syns bland annat på den en gång praktfulla pelargången. Arkivbild från 2012.

Om ägarna inte vill eller kan renovera – ett sådant projekt kan kosta stora summor –  kan stadens ambitioner stöta på patrull. Men Fredrik Vinstock menar att det finns stöd i plan- och bygglagen för att tvinga fram underhåll av vissa byggnader.

– Vi har bett tjänstemannen att titta på hur man kan stöta på, säger Fredrik Vinstrock.

Ett första steg är att göra en underhållsutredning av de byggnader som kan bli aktuella i frågan, berättar han. 

Byggen skulle bekosta upprustning

Men ägaren till slottet på Storholmen, Nils Andersson, säger till Mitt i Lidingö att han inte känner till stadens planer.

– Det var nyheter för mig.

Han är tveksam till om det finns lagrum för att tvinga fram en renovering.

– Det finns väl lagar och regler som skyddar enskild egendom. I så fall får det bli en förhandling, säger han.

Villa Kassman under sina glansdagar. Bilden är tagen 1930.

Nils Andersson är inte emot en renovering. Men enligt honom bygger det på att han får utökad byggrätt på fastigheten. Tidigare uppgifter till Mitt i Lidingö har slagit fast att en renovering av det gamla förfallna slottet skulle kosta runt 30 miljoner kronor. 

–  Det fanns ett förslag på 12 byggrätter. Hade jag fått det hade det inte varit något problem att renovera med de intäkter det hade gett, säger han.

Får riva – men vill inte

Men i detaljplaneprocessen från 2013 fick Nils Andersson nej till fler bostäder. Att det beslutet ändras är osannolikt. I Lidingömajoritetens handlingsprogram för den innevarande mandatperioden står också att detaljplanen på Storholmen inte ska förändras. Det står också att man ska ta fram en bevarandeplan för slottet. 

Nils Andersson är dock tveksam till om slottet verkligen är kulturhistoriskt värt att bevara.

– Jag fick tidigare rätt att riva det om jag ville.

Vill du det då?

– Nej, då hade jag gjort det.

Fredrik Vinstock, däremot, är övertygad om att slottet är värt att bevara. 

– När Lidingö tog över Storholmen från Vaxholms kommun hade de gjort bedömningen i en detaljplan att slottet var kulturhistoriskt omistligt. 

Fakta

Villa Kassman användes av Sovjets ambassad

1917 köpte bankir Gunnar Kassman, vän till Ivar Kreuger, Storholmen. Han lät bygga om ett stenhus som redan fanns på Storholmen till en slottsliknande herrgård.

På 30-talet användes huset av Sovjets ambassad.

När Kassmans bankirfirma gick i konkurs började Storholmen styckas upp i mindre tomter.

Visa merVisa mindre