Eva Ullberg (S), oppositionsråd, en visionsbild av området som var tänkt att bebyggas av Järfällahus och Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande Foto: Socialdemokraterna / Järfällahus (Visionsbilden) / Mikael Andersson

Slopat hyresrättsbygge får oppositionen att se rött

Ett markanvisningsavtal mellan kommunen och Järfällahus skulle bli till 200 hyresrätter i Barkarbystaden. Dessa planer slopas, vilket oppositionsrådet Eva Ullberg (S) anser är en skandal.

  • Publicerad 12:27, 14 okt 2020

Järfällahus slopar planerna på klimatsmarta hyresrätter i Barkarbystaden. Det här framgår av ett pressmeddelande som oppositionen (S, V och MP) i Järfälla gemensamt skickade ut under tisdagen.

2018 tecknades ett markanvisningsavtal mellan kommunen och det allmännyttiga bostadsbolaget Järfällahus.

Mark skulle förvärvas och bygget av 200 bostäder skulle bli till. Klimatvänliga och prisvärda lägenheter inom allmänyttans försorg.

Nu uppger oppositionen att Järfällahus vd på uppdrag av minoritetsstyret dragit tillbaka nämnda markanvisning – utan att Järfällahus styrelse fått säga sitt i frågan.

Eva Ullberg (S), oppositionsråd. Foto: Socialdemokraterna

– Det här är en mångmiljonaffär av en stor principiell, strategisk betydelse för bolaget och för oss är det därmed självklart att styrelsen måste involveras. De agerar emot beslut fattade i kommunstyrelsen och kringgår sin egen styrelse. Det är en skandal, säger Eva Ullberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Järfälla.

Oppositionens företrädare riktar stark kritik mot kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) och menar att hon har ett särskilt ansvar för situationen.

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande Foto: Mikael Andersson

Då Mitt i når Emma Feldman uppger hon att beslutet fattats helt i enlighet med de ägardirektiv som bolaget arbetar utifrån samt att Järfällahus vd tagit beslutet utifrån den delegation som finns.

Hur viktig är hyresrätten för Järfälla?

– Jag skulle säga det är viktigt både för nuvarande och kommande Järfällabor att det finns blandade upplåtelseformer. Vi kan konstatera att det har byggts mycket hyresrätter under flera år, och det behöver byggas bostadsrätter och äganderätter, det behöver även byggas villor och småhus.

En visionsbild av området som var tänkt att bebyggas av Järfällahus i Barkarbystaden. Foto: Järfällahus (Visionsbilden)

– Järfällahus idag, i befintligt bestånd, är extremt eftersatt. Det finns i dag ett akut renoveringsbehov i vissa hus, och det här är något som också påverkar ekonomin i bolaget, säger Emma Feldman.

Oppositionen uttrycker att bolagets styrelse kringgåtts och nu vill man påkalla en extra revision, vad är din kommentar till det?

– Jag har lite svårt att förstå dramatiken. Beslutet är fattat av bolagets vd inom ramarna för de bemyndigande som finns. Tidigare styre och tidigare ordförande har ju varit de som fattat beslutet om att ge det här mandatet till Järfällahus vd. Det krävs ju inte ett styrelsebeslut när det inte har fattats ett styrelsebeslut från början. Så jag tror att oppositionen kanske måste göra sin hemläxa lite bättre.