Västerbron ska renoveras eller bytas ut. Staden vill bredda gång- och cykelbanorna utan att göra bron bredare. Foto: Åsa Sommarström

Slitna Västerbron utreds vidare – kostar 25 miljoner extra

Västerbron ska rustas upp. Det blir dyrare och tar längre tid än beräknat. Bara utredningen blir 25 miljoner kronor dyrare. Men då blir det också bredare gång- och cykelbanor, på bilfilernas bekostnad.

  • Publicerad 04:12, 31 jul 2020

Sprickbildningen i Västerbron fortsätter. Bron är 85 år gammal och är likt flera andra broar i Stockholm på väg att passera sin livslängd.

Den senaste utredningen för att bedöma hur pass sliten stålkonstruktionen är tillsattes 2018, beräknades ta ett år och tilldelades 5 miljoner kronor.

I början av sommaren meddelade trafikkontoret att utredningen kräver minst två år till och ytterligare 25 miljoner kronor, vilket den blågröna trafiknämnden nyligen beviljat med stöd av S, V och Fi.

– Nu går man helt enkelt vidare med de fördjupade genomgångarna om hur man egentligen ska göra. Det här är ett stort projekt, sannolikt kommer det att kosta mellan en och en och en halv miljard att renovera bron, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd och ordförande i trafiknämnden.

I våras sattes 100 sensor upp på Västerbron för att hålla koll på slitaget. Foto: Åsa Sommarström.

Breddad gång- och cykelväg

Nämnden beslutade också att utreda möjligheterna för en bredare gång- och cykelväg genom att göra de fyra körfälten smalare. Särskilt fotgängare har det trångt i dag, och möjligheterna ska undersökas snabbt.

Motortrafiken har mer yta än vad som behövs för att komma fram, samtidigt som cyklister och fotgängare blir allt fler, menar Daniel Helldén.

– Vi arbetar ju mot att bli en ledande cykelstad, då kan vi inte ha en så viktig länk där det inte går att cykla eller gå ordentligt. I dag har vi vägräckena som skiljer gång- och cykelbanan från trafiken. De sattes upp på 1950-talet, det är inget som är ursprungligt på bron. Så vi tittar på om man kan flytta dem utan att påverka trafiken, säger han.

En renovering av Västerbron kommer förmodligen inte att påbörjas före 2028, enligt Daniel Helldén (MP). Foto: Miljöpartiet.

Byggstart om åtta år

När Västerbron byggdes 1935 fanns en trottoar för fotgängare och spårvagnar gick i båda riktningarna.

Det återstår att se om trafiken ska ledas om under renoveringsarbeten eller om bron måste bytas ut helt och hållet.

– Det är bland annat sådana saker man går vidare och utreder. Men man försöker sannolikt hålla något öppet, Västerbron är en väldigt viktig länk i staden, säger han.