Upprustningen välkomnas av Micke Larsson Björnfot, som har sonen Gabriel i vagnen. Foto: Anders Göransson

Slitet torg i Hässelby ska rustas upp

Startskottet närmar sig för en rejäl upprustning av det slitna Ormängstorget och stråket mot Hässelby torg. I planerna ingår bland annat nya grönytor och sittplatser mitt på torget.

  • Publicerad 09:00, 26 aug 2018

Förnyelsen av torget omfattar bland annat en renovering av de redan existerande växtbäddarna, skapandet av en ny, central yta med planteringar och sittplatser på torget samt ett utrymme för spontanboule. Förbättrad belysning och nya cykelställ är andra inslag.

Det är på tiden, tycker Micke Larsson Björnfot som bor i grannskapet och passerar torget med sonen Gabriel i barnvagn.

– Det är väldigt nedgånget här. Jag tror att en uppfräschning skulle leda till betydligt mindre stök, klotter och skadegörelse, säger han och jämför med den påtagliga upprustning som skett i Hässelby strand.

Stråket mot Hässelby torg, en väg som många idag upplever som otrygg, ska få en ny lekyta med gungor, sandlådor och lekskulpturer. Platsen ska också prydas med konstnärliga verk inom ramen för ”Konst händer”-projektet.

På torsdag  väntas trafiknämden fatta beslut om genomförande av projektet, som är en del av satsningen Grönare Stockholm och delfinansieras av Boverket.