– Styret är inte hotat.

Så lyder budskapet från Emanuel Ksiazkiewicz (S), kommunstyrelsens ordförande, kort efter att sex S-ledamöter i kommunfullmäktige – däribland fullmäktiges ordförande – och tre ersättare lämnat partiet och intagit rollen som politiska vildar. Det i protest mot att Mittensamarbetet kastat ut Centerpartiet ur styrande koalition några dagar innan.

Sedan dess har styret tappat majoritet i alla kommunens nämnder och i kommunstyrelsen.

Fullmäktiges ålderspresident, Mats Einarsson (V), har suttit i Botkyrkas kommunfullmäktige sedan 1989. Hans uppfattning är att kommunfullmäktiges ordförande sitter säkert.

– Inget kan avsätta kommunfullmäktiges ordförande. Det enda skulle vara om han blir dömd för ett brott där minst två års fängelse finns med på straffskalan, säger Mats Einarsson.

Nämnderna kan lösas upp

Desto osäkrare är det för de centerpartister och politiska vildar som i dag har presidie- eller ledamotsplatser i kommunens nämnder. Dag Ahlse (C) sitter till exempel som ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Robert Aslan (-), tidigare socialdemokrat, är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Båda två, och övriga ledamöter som lämnat sitt parti, trotsar uppmaningar från Socialdemokraterna och övriga partier i styret att lämna sina platser i nämnder och i fullmäktige.

– Det är förvånande att de fortsätter med sin politiska vendetta i vårt högst beslutande organ. Det tycker jag är djupt oansvarsfullt, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Men det finns ett sätt att tvinga dem därifrån.

– När fullmäktiges sammansättning inte stämmer överens med sammansättningen i nämnderna kan fullmäktige återkalla samtliga platser och utlysa nyval till nämnderna eller deras presidier. Det var vad jag har förstått den styrande minoritetens avsikt innan de nio socialdemokratiska ledamöterna lämnade partiet, säger Mats Einarsson.

För att det ska bli verklighet krävs en enkel majoritet i fullmäktige. Om mer än ett namn föreslås till ordförande för en nämnd blir det sluten omröstning.