Förväntansfulla. Både läraren och projektledaren Cüneyt Karakus, till vänster, och rektor Stefan Eriksson längtar till vårterminen när de första eleverna flyttar tillbaka till Slättgårdsskolan. Foto: Sacharias Källdén

Slättgårdsskolan är färdig för inflytt

Efter den dramatiska branden sommaren 2020 kan Slättgårdsskolans elever från förskoleklass till och med årskurs tre äntligen flytta tillbaka i vår. Det är med förväntan och glädje skolans ledning visar de nya lokalerna.

  • Publicerad 06:20, 21 dec 2021

Ur askan kommer det en vacker fågel

Slättgårdsskolan i Bredäng totalförstördes i en brand sommaren 2020. Sedan dess har eleverna varit uppdelade på Vårbergsskolan, Solbergaskolan och Kämpetorpsskolan.

Nu står första byggnaden klar och bara de sista möblerna och lärarnas material ska bäras in innan eleverna från förskoleklass till och med årskurs tre är välkomna den 10 januari.

– Vi flyttar hem igen, säger Cüneyt Karakus, grundskolelärare, inriktning mot fritidshem, och skolans projektledare för bygget.

Ur askan en fågel

Den nya skolan har öppna ytor och stora fönster, utformad för att underlätta gemensamt arbete. Den har också nya lokaler för trä- och syslöjd och från den 20 januari är den intilliggande nya idrottshallen redo för eleverna.

– Det är så här en skola ska vara, säger Cüneyt Karakus.

Han var en av de första på plats vid eldsvådan.

– Det var tråkigt, men den tiden är över nu. Vi har haft en stor utmaning och har gått igenom mycket tillsammans. Ur askan kommer det en vacker fågel, säger han.

Vill få hit alla så fort som möjligt

Sedan den 2 augusti är Stefan Eriksson ny rektor på skolan. Han märker en längtan tillbaka bland personalen och eleverna.

– Jag är överraskad och imponerad över att eleverna och lärarna är vid så gott mod efter allt.

Nu vill skolledningen få så många elever som möjligt till skolan så fort som möjligt. De har redan lyckats ordna så att de som går i trean nu kommer att kunna stanna kvar i skolan även när de börjar fyran till nästa höst, för att inte behöva flytta igen.

– Det har verkligen varit uppskattat bland föräldrarna, säger Stefan Eriksson.

Slättgårdsskolan ska få ytterligare en byggnad innan alla kan flytta tillbaka, men under de närmaste två åren ska den först projekteras. Därför slipper skolan störande byggbuller i några år, men ytan kommer att vara avspärrad.

– Det blir bra och tydliga avstängningar mot byggarbetsplatsen, säger Stefan Eriksson.

Uppskattad skolledning

Stefans engagemang och tydlighet uppskattas av både lärare och föräldrar. Hela hösten har de haft ett månadsbrev med en stående punkt om bygget.

Erika Hammarberg, med barn i förstaklass, var liksom många andra föräldrar först skeptisk till hanteringen av skolbranden. Idag är hon mindre orolig.

– Nya rektorn har gett ett bra intryck och tar tag i saker. Det verkar jättefint med de nya lokalerna. Gården är fortfarande inte klar, men de kanske de hinner på en månad, säger hon.

Vem gör vad?

Hon är också imponerad av den engagerade föräldraföreningen och samarbetet med skolledningen.

– De tar med sig föräldrarnas frågor till möten med skolledningen. Jag uppmanar föräldrar med barn att gå med i Slättgårdsskolans föräldraförening. Ju fler som är med desto mer kan vi påverka.

Erika Hammarberg har upplevt att Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, och utbildningsförvaltningen har dumpat över mycket extrajobb på personalen. Hon syftar bland annat på att skolan har en egen projektledare för bygget.

– Varifrån kommer pengarna till det? Är det extra pengar eller är det pengar som hade kunnat användas till extraundervisning?

Rektor Stefan Eriksson säger att det inte alls handlar dumpning av arbete utan att skolan mötte stor förståelse från utbildningsförvaltningen när skolledningen ville stärka upp med fler resurser.

– Det har varit helt avgörande att skolan har en egen projektledare. Pengarna har skjutits till av utbildningsförvaltningen, och försäkringsbolaget har täckt en stor del av kostnaderna, säger han.

Läs även:
https://www.mitti.se/nyheter/efter-branden-sa-gar-det-for-slattgardsskolan/repubh!vNDji3@LOv0PBwlsVKK2vw/

Ny entré. Den 10 januari går de första eleverna in genom den nya entrén. I de upplysta fönstren kommer förskoleklassen att sitta. Foto: Sacharias Källdén

Planen framåt

Sedan Slättgårdsskolan i Bredäng brann sommaren 2020 har eleverna delats upp på tre andra skolor.

Elever i förskoleklass till årskurs tre har gått på Vårbergsskolan, mellanstadiebarnen går på Solbergaskolan och högstadiebarnen på Kämpetorpsskolan.

Den 10 januari 2022 får lågstadiet flytta in.

Årskurs tre kommer att få gå kvar i skolan när de börjar i årskurs 4 till hösten 2022.

Idrottssalen är tillgänglig från 20 januari och en matsal för lågstadiet kommer att finnas i en paviljong på Slättgårdsskolan.

Hela skolan beräknas vara klar 2026.

Visa merVisa mindre

Det är såhär en skola ska vara