Slarv med kvitton vid representation

Kommunledningen i Huddinge slarvar med kvitton i samband med representation. Nu kräver revisorerna skärpning.

  • Publicerad 14:17, 13 feb 2012

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge har låtit revisionsfirman Ernst & Young granska hur kommunledningen sköter den interna kontrollen. En av punkterna man slår ner på är hur redovisningen av representation sköts.

Stickprov som gjorts visar att det är si och så med den, bland annat visar kvittona som lämnats in inte alltid vad syftet med representationen varit och vilka som deltagit i den.

– De är lite dåliga på att plocka med kvittona, konstaterar Kurt Karlsson, ordförande för kommunens förtroendevalda revisorer.

Hur stort problemet är vet man inte riktigt, men vid stickprov har det hittats så många brister att det kan vara mer omfattande.

– Det är inte enstaka brister och vi har påtalat det tidigare, varje år har vi tagit upp det. Det har kanske inte blivit värre, men förbättringstakten är för långsam, säger Kurt Karlsson.

Ernst & Young kom med sin rapport i november och ett tjänsteutlåtande som svar på kritiken författades av kommunförvaltningen i början av januari. I svaret föreslår förvaltningen nu en extra granskning i efterhand av alla kvitton och räkningar.

Huddinge kommuns ekonomichef Mats Öberg vet inte heller hur stort problemet är, men säger att man nu ska ta reda på det, liksom vad det egentligen är för brister som revisorerna talar om.

– Det är tydligen vissa uppgifter som saknas i redovisningen och vi måste fråga vad det är för något och vilket urval som gjorts, säger Mats Öberg.

Han har svårt att tro att det är ett stort problem. Kurt Karlsson är förvånad över att man först nu tar reda på vad det är för brister och hur stort problemet är.

Kommunalrådet Daniel Dronjak Nordqvist (M) säger att kommunen har bra rutiner, att det gjorts förbättringar, men att mer kan göras.

– Det ska naturligtvis finnas underlag. Vi måste följa upp detta och ha en genomgång, säger han.

Fakta

Lunch, kanapéer och vin

Kritiken handlar exempelvis om att underlag ibland saknas vid representation.

Revisorerna noterar också att intern representation ibland varit relativt omfattande och ger exemplet Chefsdagen där lunchtallrik för 375 kronor, kanapéer för 330 kronor och mousserande vin för 75 kronor per person serverades.

Källa: Ernst & Youngs

Revisionsrapport,

Visa merVisa mindre