Slaget om Råstasjön går in i andra ronden

Nu börjar nästa strid om Rå­stasjön. Oenigheten är total om var gränserna för det framtida reservatet ska dras. Resultatet kan bli att ett beslut om naturreservatet skjuts på framtiden.

  • Publicerad 08:36, 7 okt 2017

Då blir det inget reservat just nu.

När Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i februari 2016 slutligen stoppade byggplanerna trodde många att striden om sjöns framtid var över – men det var bara början.

Frågan kan nämligen bli riktigt komplicerad.

Alla partier är överens om att skapa ett naturreservat vid Råstasjön. Frågan är bara hur stort det ska vara, vad det ska innehålla och hur skötsel och underhåll ska finansieras.

Kommunstyrelsens majoritet har redan slagit fast reservatsgränserna som i princip omfattar den mark kommunen äger runt sjön. Det förslag som nu har varit ute på samråd handlar bara om ”föreskrifter och skötselråd för Råstasjöns naturreservat”. Alltså vad som ska finnas inom reservatets gränser.

Men det är svårt att hitta samrådssvar som nöjer sig en så strikt gränsdragning.

Svenska Turistföreningen i Stockholm sammanfattar ganska bra synpunkterna:
”Är ert förslag att strikt gå på strandskyddsgränsen ett sätt efter bakslaget i domstol att trotsigt visa att det är Staden som bestämmer!? Släpp prestigen!!”, skriver föreningen i ett skarpt formulerat samrådssvar.

Inte heller oppositionspartierna kommer att nöja sig med en debatt om ”föreskrifter och skötselråd” när frågan kommer upp till beslut i november.

– Självklart måste det även vara möjligt att besluta om gränserna. Det är märkligt om det skulle vara klart redan. Jag kan inte förstå varför det ska vara så komplicerat att utvidga gränserna, säger Vänsterpartiets gruppledare Thomas Magnusson.

Samtliga rödgröna oppositionspartier vill ha en mer omfattande gränsdragning för reservatet, även om Socialdemokraterna skriver i sitt samrådssvar: ”Vår principiella inställning är att reservatet ska skydda naturvärden”.

Men på ett annat ställe i svaret skriver partiet: ”Vi är öppna för att utvidga reservatet”.

Får den rödgröna oppositionen med sig Sverigedemokraterna och Bergshamrapartiet kan det bli en komplicerad situation när fullmäktige ska ta beslutet i november. Det är inte otänkbart att hela frågan om reservatet skjuts på framtiden.

– Vi har utgått från naturvärden och den mark kommunen förfogar över när reservatsgränsen drogs. Samrådet gäller föreskrifter och skötselplan. Något annat förslag finns inte att ta ställning till. Vill man lägga in mark som vi inte förfogar över finns inget förslag om reservat för det och då blir det inget, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Leif Oldenburg

MER Råstasjön

Redan 2012 dök förslaget upp att bygga 1 800 bostäder vid Råstasjön. Efter kraftiga protester bantades förslaget till 700 bostäder.

Nätverket Rädda Råstasjön och framför allt V och MP fortsatte att kämpa mot byggplanerna. I februari 2016 stoppade Mark- och miljööverdomstolen definitivt byggprojektet med
hänvisning till att det inkräktade på strandskyddet.

Under processen har alla partier förespråkat ett naturreservat vid Råstasjön – frågan är bara hur stort område som ska skyddas.

Visa merVisa mindre