SL säger sig har för få befogenheter att se till att det inte blir trängsel i kollektivtrafiken i coronatider. Foto: Lisa Bonnichsen

SL vill kunna neka resenärer med ny lag

Allt fler åker kollektivt igen trots att SL avråder från annat än nödvändiga resor. Nu vill länsstyrelsen och SL se en ny lag som ger förare rätt att neka resenär att åka med.

  • Publicerad 16:00, 8 jul 2020

Överfulla bussar och trångt i t-banetrafiken trots att SL uppmanar till endast nödvändiga resor under coronapandemin. Så har det sett ut emellanåt även om trafiken utökats.

Men för att minska risken för smittspridning vill länsstyrelsen, på önskemål av SL, göra en tillfällig lagändring för att ge poliser, ordningsvakter, busschaufförer och andra förare rätt att avvisa passagerare.

Förslaget: ”Ge polisen rätt att skingra trängseln”

Länsstyrelsen har sett över hur väl rekommendationerna för att hålla avstånd i kollektivtrafiken efterlevs, och efter det lämnat in en begäran till regeringen om utökade befogenheter.

– Det finns i dag inte ett rättsligt stöd för till exempel en busschaufför att skingra trängsel ombord om det inte rör sig om en ordningsstörning. Och att det kan ske smittspridning räknas inte som en ordningsstörning, säger Johan von Sydow länsöverdirektör på länsstyrelsen.

Kan neka resenärer som trängs

En lagändring med ökade befogenheten kan i praktiken innebära att antalet passagerare som släpps ombord på bussar och tåg blir färre, och att om för många resenärer samlas vid stationer, kajer eller hållplatser så ska SL ha rätt att skingra trängseln.

– Om någon skapar trängsel genom att metvetet tränga sig ombord och därmed inte följer rekommendationerna om att hålla avstånd, så får busschauffören med ökade befogenheter rättsligt stöd att säga ”nej, ni får vänta på nästa buss”, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

SL är beredd att öka kapaciteten i kollektivtrafiken ytterligare i höst om behovet uppstår, säger Kristoffer Tamsons (M). Foto: Stefan Källstigen.

Vill inte spärra av säten

I skärgårdstrafiken har SL redan infört minskat passagerarantal. Där släpps bara hälften av kapaciteten ombord på båtarna, och de har också spärrat av hälften av sätena. De som inte ryms blir kvar på kajen och får vänta på nästa avgång.

Men att också spärra av säten på bussar, i t-banan och på pendeln för att hålla avstånd mellan resenärerna är inte aktuellt för SL just nu.

– Att spärra av säten är bara en uppmaning, det finns inget lagstöd för att resenärerna måste följa detta. Det handlar också om väldigt många bussar och tåg där någon i så fall måste se till att det upprätthålls. Men ingenting är uteslutet, säger han.

Nej, ni får vänta på nästa buss

Kristoffer Tamsons om hur chaufförer kunde hantera trängsel med nya befogenheter

Oro inför hösten

I kollektivtrafiken börjar SL nu se tendenser att resenärer inte bara åker på nödvändiga resor, utan att allt fler nöjesåker.

Kristoffer Tamsons befarar att det blir en tuff höst där fler går tillbaka till sina arbetsplatser och gymnasieeleverna börjar åka kollektivt.

– Vi behöver uppmana till ändrade skolstartstider. Flyttar man bara en kvart eller halvtimma så gör det stor skillnad. Det är också viktigt att de som kan fortsätter att jobba hemma och inte åker till kontoret. Vi måste hålla liv i att informera och fortsätta skapa tydlighet i vad som gäller. Förhoppningsvis så tar var och en sitt ansvar, säger han.