SL vill att det ska bli dyrare att hoppa över spärren flera gånger. Foto: Stefan Källstigen/Åsa Sommarström

SL vill ge plankare allt högre böter – varje gång de haffas

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) vill att den som plankar flera gånger ska betala högre böter än den som tjuvåker för första gången. SL har ansökt om en lagändring hos regeringen. – Notoriska fuskare tycker jag ska straffas hårdare, säger Tamsons.

  • Publicerad 04:58, 5 sep 2019

SL har de senaste åren intensifierat arbetet med att minska plankningen i kollektivtrafiken. Enligt trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) har det varit ett framgångsrikt arbete.

– Vi har kunnat trycka tillbaka fusket och tjuvåkningen med en femtedel och vi kan se hur det har stabiliserat sig på lägre nivåer, även om vi är långtifrån nöjda, säger han.

Dubbelt så många fastnar i kontroller

Det ska inte vara lätt att planka i SL-trafiken.

– Vi har gjort insatser och satsningar som gör att vi nu bötfäller dubbelt så många som för några år sedan, säger Kristoffer Tamsons.

SL vill jaga plankare ännu hårdare. Foto: Åsa Sommarström

Kristoffer Tamsons hävdar att minskat fusk bidrar till ökad trygghet i hela kollektivtrafiken.

– Om vi ser mellan fingrarna när det gäller små brott öppnar vi dammluckan för grövre brottslighet. Vill vi ha en trygg kollektivtrafik ska vi vara tydliga med att då gör man rätt för sig. Nu ska vi utvärdera de insatser som vi har gjort och se vad som kan bli nästa steg, säger han.

Stegrande bötessystem

Tamsons vill pröva ett nytt bötessystem.

Då  har man inte gjort ett misstag eller någon gång testat systemet, utan är en notorisk fuskare som jag tycker ska straffas hårdare

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd

– Jag tror på att pröva ett bötessystem där den som åker fast första gången får betala lägre böter, men andra eller tredje gången får man betala ett stegrande bötesbelopp. Då  har man inte gjort ett misstag eller någon gång testat systemet, utan är en notorisk fuskare som jag tycker ska straffas hårdare.

Så mycket ska plankare betala

Det högsta bötesbeloppet ska, enligt Moderaternas förslag, vara minst 2 800 kronor.

Det krävs dock en lagändring för att ett stegrande bötessystem ska vara möjligt.

Vill se lagändring

– Vi har en skrivelse inlämnad till regeringen, som de inte har svarat på, där vi föreslår en rad ändringar i lagstiftningen hur man ska få besluta kring bötesbeloppet för tjuvåkning, säger Kristoffer Tamsons.

Är ni överens om det här i majoriteten?

– Jag har inte hört någon vara emot det. När vi antog skrivelsen i trafiknämnden var det mig veterligen ett rätt blocköverskridande beslut.

De bästa kontrollerna är de som gör att människor betalar och gör rätt för sig

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd

Kontrollerna kostar ungefär lika mycket som ni får in på dem – är det värt det?

– Vi får inte gå plus på våra biljettkontroller, men vi går mindre minus än vad vi hade gjort om vi inte hade haft biljettkontroller. De är en del av en mängd olika insatser mot tjuvåkning. När fusket minskar med en femtedel innebär det att vi varje år stärker kollektivtrafikens ekonomi med 70 miljoner jämfört med tidigare. De bästa kontrollerna är de som gör att människor betalar och gör rätt för sig.