Oljud. Boende i Gröndal är inte nöjda med SL:s instatser för att minska buller och tjut från tvärbanan. Foto: Sacharias Källdén

SL tar nya tvärbanevagnar ur trafik

Oljudet från tvärbanan fortsätter att störa boende. Nu ska de nya, tyngre vagnarna köras så lite som möjligt på kvällar och nätter.

  • Publicerad 12:09, 18 feb 2019

Spår och hjul slipas och smörjs, växlar justeras och “väldigt, väldigt snart” har SL lovat att insatserna för att få ner oljudet från tvärbanan ska märkas. Men boende utmed tvärbanan, framförallt i Gröndal, är långt ifrån nöjda. Och det är inte SL heller.

Nu ska tvärbanans oväsen tystas

Visserligen har en ny ljudmätning visat att slipningen av spåren i Liljeholmen och Gröndal har haft bra effekt – men bara på det södergående spåret.

Kvälls- och nattrafik läggs om

Och ljudet från de nyare, drygt 51 ton tunga, vagnarna är fortfarande ett problem.

– Därför har vi har bett Arriva, som kör Tvärbanan, att köra A35-vagnar så lite som möjligt under kvällar och nätter, säger Elin Lindström, presskommunikatör på SL.

Det nya kravet ställde SL den första februari, men hur snabbt Arriva kan lägga om trafiken är inte klart.

Vagnsmotorer modiferas

När de nya tvärbanevagnarna köptes in beskrevs de som "ljusare, tystare och bekvämare" samt att de var konstruerade "på ett sätt som ger lägre buller-, stomljuds- och vibrationsnivåer". Men vagnen ger bland annat ifrån sig ett vinande ljud från motorn, som SL vill få bort.

– Vi har ställt bullerkrav som inte uppfyllts av leverantören, säger Elin Lindström.

Nya tvärbanan får kritik – låter för mycket

Därför jobbar vagnsleverantören CAF nu med att modifiera motorn för att få ner ljudet. En möjlig lösning presenterades för SL i januari men arbetet med att minimera motoroljudet är ännu inte helt klart.