Fler avgångar skulle minska trängseln på röda linjen. Men det lär dröja. Foto: Mitt i Stockholm

SL i bråk om miljardaffär – görs upp i hemlighet

T-banan skulle snabbas upp – men landstinget bröt avtalet. Vems var felet att arbetet havererade? Tvisten avgörs nu i skiljedomstol utan offentlig insyn.

  • Publicerad 08:00, 12 okt 2018

Trängseln på tunnelbanans röda linje skulle snart ha varit ett minne blott, med tågavgångar var 90:e sekund.

Nu lär det dröja många år innan linjen rustas upp.

Och vems fel är det? Det kommer vi inte att få veta.

När landstingets trafikförvaltning slöt avtal med trafikföretaget Ansaldo STS om att installera ett nytt signalsystem skrevs det nämligen in i avtalet att eventuella tvister skulle avgöras vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut.

Och skiljedomsinstitutets avgöranden är inte offentliga, som vid vanliga domstolar.

Vill ha betalt för jobbet

Så när landstinget förra året sade upp avtalet var det till skiljedomsinstitutet som Ansaldo vände sig.

– Vi måste försvara våra tillgångar. Det fanns inte grund att säga upp kontraktet, säger Ulf Hammarbäck, försäljningschef vid Ansaldo Norden.

Vi måste försvara vår tillgångar.

Ulf Hammarbäck, försäljningschef Ansaldo Norden

Avtalet slöts 2010 och 2013 skulle det vara slutfört, till en kostnad om 720 miljoner kronor.

Men det var inte klart 2013. Och kostnaden skulle öka till 1,1 miljarder.

Dubbelt så många installationer

Trafikförvaltningen anser att förseningarna och fördyringarna är Ansaldos fel.

Men enligt Ansaldo kom trafikförvaltningen med ändringar och tilläggsbeställningar som gjorde att uppdraget växte.

Bland annat dubblerades antalet tågvagnar där det nya signalsystemet skulle installeras, uppger Ulf Hammarbäck.

Ansaldo krävde ytterligare betalning utöver de förskott som SL redan betalat

Caroline Ottosson, trafikförvaltningens chef

Men 2017 fick trafikförvaltningens chef Caroline Ottosson nog och sade upp avtalet.

”Ansaldo krävde ytterligare betalning utöver de förskott som SL redan betalat, och kunde inte presentera någon konkret plan för hur projektet skulle kunna avslutas på acceptabla villkor”, skriver hon i ett tjänsteutlåtande.

Tvärt om ville Ansaldo ha sju års förlängning av  leveranstiden och flaggade dessutom för ytterligare kostnader, enligt Ottosson.

Nästan klara

Men Ansaldo hävdar att de nästan var klara när avtalet bröts, och kunde ha kört igång systemet i juni 2019.

– Femtio procent av installationerna var klara. Vi hade också testat systemet, och allt material finns i lager för att färdigställa alltihop, säger Ulf Hammarbäck.

Företaget har enligt honom betalat tillbaka alla förskott. Men om det är Ansaldo eller skattebetalarna som i slutändan får betala för haveriet kommer alltså inte att redovisas.

Vill inte bråka offentligt

Att skriva in i avtal att eventuella tvister ska avgöras i skiljedomstol är inget ovanligt i affärssammanhang, förklarar Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

– Man vill inte bråka inför öppen ridå, säger hon.

Men när ena parten är en skattefinansierad offentlig verksamhet?

– Det kan naturligtvis vara mindre bra, risken finns att man kommer fram till någon form av uppgörelse som inte är förenlig med lagen om offentlig upphandling. Eller att man ger bort skattemedel i strid mot statsstödsreglerna. Det blir svårt att kontrollera, säger Andrea Sundstrand.

Frågan om nytt signalsystem är inte på något sätt akut.

Claes Keisu, presstalesperson SL

Nu är trafikförvaltningen tillbaka på ruta ett vad gäller att uppgradera röda linjen.

Claes Keisu, kommunikatör vid trafikförvaltningen, menar dock att det inte brådskar med ett nytt signalsystem.

”Röda linjen har idag ett fullt fungerande signalsystem och de nya vagnarna, C30, kommer att kunna köras på det signalsystemet, så frågan om nytt signalsystem är inte på något sätt akut. En systemanalys av tunnelbanan som helhet har initierats och vilka investeringar som behöver göras, och när i tiden de behöver göras, är inte bestämt”, skriver han i ett mejl.