SL gör nytt försök med säker perrong

Trafikförvaltningen och SL ska göra ett nytag för att satsa på säkra plattformsdörrar i tunnelbanan. Under nästa år ska fullskaliga försök finnas på plats på olika stationer.

  • Publicerad 14:00, 1 feb 2019

Jag har ingenting emot det så länge det fungerar säkert

SL har i flera år arbetat för att plattformsdörrar ska bli standard på stationerna i Stockholms tunnelbanenät.

Redan för fyra år sedan gjordes ett mindre test av ett antal säkerhetssystem, men 2017 lades hela projektet på is.

Anledningen var att upphandlingen avbröts då för få företag var intresserade och endast två anbud om att bygga plattformsbarriärer kom in.

Nu vill dock politikerna i Region Stockholm att satsningen ska återupptas. Så kallade barriärsväggar finns med i budgeten för 2019. Under nästa år ska två fullskaliga försök finnas på plats.

– Det stämmer. Politikens inriktning är klar och tydlig. Vi vill ha försök med plattformsdörrar på plats i tunnelbanan, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionsråd.

Två stationer på försök

Satsningen ska tas upp i Trafikförvaltningens verksamhetsplan för i år och målet är alltså att tester ska genomföras på två stationer, en inomhus och en utomhus, under 2020. Vilka stationer som ska väljas ut till försöken är inte klart än.

–  Vi politiker har pekat ut det här som en fortsatt prioriterad fråga och avsätter pengar för det. Nu är det förvaltningen som ska utreda vad, när och var som är möjligt, säger Kristoffer Tamsons.

Plattformsdörrar finns idag på Citybanans station Stockholm City och på Odenplans pendeltågsstation. Klart är att dörrarna ökar säkerheten för resenärer. Problemet är dock att det är en dyr och komplicerad lösning.

Farstabon och tunnelbaneresenären Magnhild Brunkener är i grunden positiv ett eventuellt försök på hennes station vid Farsta centrum.

– Jag har ingenting emot det så länge det fungerar säkert. Det är inte kul om dörrarna skulle slå igen på någon stackare, säger hon.

Dörrar mellan perrong och tåg – så fungerar det

Plattformsdörrar är en vägg mellan perrongen och tåget som ska förhindra olyckor och självmord.

Ungefär 20 personer per år blir påkörda av tåg i tunnelbanan och det sker alltid vid perrongerna.

På många ställen i världen förhindrar man det med plattformsdörrar, något som även Citybanan har.

Tanken var att plattformsväggar skulle vara installerade på Åkeshov perrong i mars 2018 och på Medborgarplatsen i juni 2018. Men då bara ett företag har lämnat anbud valde landstinget den gången att avbryta projektet.

Visa merVisa mindre