Skyddsrummen på Lidingö: 6000 får inte plats

I dag inleds Sveriges krisberedskapsvecka. Lidingö har en egen krisbroschyr. Men det är ont om plats i öns skyddsrum. Var ligger ditt närmsta skyddsrum? Vi har länken där du kan kolla.

  • Publicerad 05:37, 28 maj 2018

Idag kommer broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” att dimpa ner i brevlådan hos alla svenska hushåll. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB som  på regeringens uppdrag skickar ut broschyren för att öka vår medvetenhet om egen beredskap inför krissituationer.

Lidingö stad ha en egen krisbroschyr som skickades till alla hushåll  på Lidingö i december förra året.

Skriften innehåller en konkreta tips om sådant som invånarna kan göra vid en större kris – och inför en kris, i beredskapssyfte. Det är tips om allt från viktiga telefonnummer till ficklampor, stearinljus, konserver och annat ”bra att ha”.

Lidingö stad betonar det personliga personliga ansvaret.

– Oavsett kris behöver var och en av oss fundera över hur vi klarar behovet av vatten, mat, värme och kommunikation utan samhällets stöd. Att ordna försörjningen av förnödenheter för sig själv och sina närmaste är det bästa sättet att visa omtanke om andra. Är du förberedd kan samhällets resurser användas till dem som behöver det mest, säger Martin Västberg, säkerhetschef i Lidingö stad.

Kolla var ditt närmsta skyddsrum ligger

Att ha koll på var de närmsta skyddsrummen ligger är också ett sätt höja sin kunskap om beredskap.

På Lidingö finns 417 aktiva skyddsrum med plats för 40 670 personer, enligt uppgift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det innebär att det saknas drygt 6000 skyddsrumsplatser om alla Lidingöbor skulle behöva dem samtidigt. På Lidingö bor drygt 47 000 personer.

Lidingö stad ordnar inga speciella aktiviteter i samband med krisberedskapsveckan, då staden hade en egen vecka på temat i höstas. Vattenläckan i januari aktualiserade också frågan om kriskommunikation från staden. I en utvärdering kom man fram till att många Lidingö-bor skulle vilja ha SMS från staden i händelse av kris.