Vaxholm vill riva de 415 skyddsrumsplatserna i Norrbergsskolan. Foto: Anna Z Ek

Skyddsrum fördyrar bostadsbygge

Skyddsrummen i Norrbergsskolan får inte rivas, om inte nya byggs, på samma plats. Nu kan Mitt i avslöja att MSB:s beslut kan fördyra bostadsbygget på Norrberget med minst 8 miljoner.

  • Publicerad 17:23, 17 aug 2017

Att riva en gammal skola för att bygga något nytt kanske kan kännas fräscht. Men att riva något och sedan bygga upp det igen luktar mer slöseri.

Men det kan bli fallet med Norrberget.

I vintras ansökte Vaxholms stad om att få riva samtliga 415 skyddsrumsplatser fördelade på fyra skyddsrum i Norrbergsskolan, men fick nobben av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Beskedet från MSB är att kommunen på sin höjd får ersätta skyddsrummen med nya, på samma plats.

”Godkänner ingen avveckling av skyddsrum”

– Generellt godkänner vi inte någon avveckling alls av skyddsrum idag, säger Bo Andersson på MSB.

Beskedet är samma nu som det som tidigare lämnats till media och en privatperson, men då baserat på ett arbetsutkast. Nu kan Mitt i avslöja att det kan fördyra det planerade bostadsbygget på Norrberget med minst 8 miljoner kronor.

– Kostnaden för att bygga skyddsrum är någonstans mellan tummen och pekfingret runt 20 000 kronor per plats, men det beror på om man kan implementera den funktionen inom ramen för den befintliga strukturen, säger Lars Gråbergs, handläggare på MSB.

Kostsamt att ersätta skyddsrum

I klartext innebär det kan kosta runt 8,3 miljoner kronor om man måste återuppbygga de 415 skyddsrumsplatserna –  förutsatt att skyddsrummen kan inrymmas i de planerade bostadshusen.

Går det inte så att man måste bereda ny plats för skyddsrummen kan det kosta betydligt mer. Fast om samtliga 415 platser måste ersättas är ännu oklart.

– Det beror på vad expertisen säger, man pratar i moduler – då kan det bli ett annat antal skyddsrumsplatser, säger Bo Andersson till Mitt i.

När Mitt i kontaktar Vaxholms kommunchef Marie Wiklund är hon märkbart irriterad och hävdar att kommunen ännu inte tagit emot något formellt beslut i frågan. Hon säger också att kommunen räknat med skyddrummen som en faktor vid den planerade exploateringen och inväntar besked hur man måste ersätta skyddsrummen.

– Vi följer det MSB beslutar helt enkelt.

Förändrad omvärld

Helt klart är att Norrbergsskolan rymmer en betydande del av kommunens skyddsrumsplatser – cirka 1/12-del – och att frågan om skyddsrum blivit mer aktuell de senaste åren, precis som landets försvarsförmåga i händelse av krig.

– Vi har fått en förändrad omvärld, därför beviljar vi inte avveckling av skyddsrum, säger Bo Andersson.

Den förändrade omvärlden speglas inte minst i att MSB senare i höst ska redovisa för regeringen hur skyddet av befolkningen ska se ut i framtiden, för att  ”möta de krav som höjd beredskap och krig kan medföra”.