Skottskada hittad på döda Södertörnsvargen

En skottskada har hittats under obduktionen på den avlivade Södertörnsvargen. En polisanmälan om misstänkt grovt jaktbrott har upprättats.

  • Publicerad 08:46, 19 jan 2018

Det var under obduktionen i veckan av Södertörnstiken som personal vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, upptäckte en äldre skottskada på vargen.

– Skadan var utläkt, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Stockholm.

En polisanmälan om misstänkt grovt jaktbrott upprättades i veckan eftersom vargen är en hotad art, berättar Arne Söderberg.

– Men vad jag förstår har polisen lagt ned förundersökningen. Jag vet inte varför den lagts ned, men det är vad jag hört, säger han.

Svårt veta när jaktbrottet skett

Södertörnstiken föddes i Norge, men vandrade över gränsen och kom till Södertörn i juni 2017.

Hennes bror vandrade också österut, men till norra Stockholm.

Södertörnstiken sköts under skyddsjakt 10 januari inom Tyresö kommun. Skyddsjakten inleddes på grund av vargens ovanligt oskygga beteende gentemot bebyggelsen.

Arne Söderberg har inga uppgifter om huruvida man tror att tiken skjutits i Norge eller på svenska sidan, eller med vilken ammunition det kan ha handlat om.

– Det är svårt att åldersbestämma en skottskada på varg, i övrigt så är det SVA som har informationen, säger han.