Äldreboende. Bilden är en genrebild. Foto: Most photos

Sköterska lät bli att undersöka – person avled

Mannen på äldreboendet hade svårt att andas men sjuksköterskan ville varken undersöka honom eller kalla på ambulans. Mannen avled och händelsen har anmälts till IVO.

  • Publicerad 15:29, 2 maj 2022

Dödsfallet inträffade tidigare i år på ett äldreboende i Farstaområdet. Omständigheterna har utretts internt, varpå äldreboendet gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Grunden för anmälan är agerandet – eller bristen på agerande – från den inhyrda bemanningssjuksköterska som hade nattjouren.

Hon befann sig inte på plats, men blev två gånger tidigt på morgonen uppringd av en undersköterska på boendet. Vid första samtalet berättade undersköterskan att en man hade svårt att andas.

Ville undvika smittspridning

Enligt anmälan svarade sjuksköterskan att mannen troligtvis hade förkylningssymtom, precis som flera andra på boendet. Med hänvisning till det valde hon att inte åka ut och undersöka honom.

Hon ska också ha nämnt risken för smittspridning av covid-19 som en anledning att avvakta med ett fysiskt besök. I stället bad hon undersköterskan att ha uppsikt över mannen och se till att han andades lugnt.

Ingen ambulans

40 minuter senare ringde undersköterskan igen och sa att situationen var allvarlig och att hon ville ringa ambulans.

Men enligt anmälan blev uppmaningen från sjuksköterskan återigen att bara stanna hos den boende och hålla honom lugn.

Mindre än en timme efter det samtalet konstaterades att mannen avlidit.

Enligt lex Maria-anmälan går det inte att säga säkert att dödsfallet kunnat undvikas om sköterskan hade åkt ut och undersökt mannen. Men äldreboendet konstaterar att vården i vilket fall som helst blev fördröjd och att det bör bedömas som en allvarlig vårdskada.

Sjuksköterskan ska dessutom ha missat att dokumentera uppgifterna om mannen i hans journal.