Skönt gröna radhus blev ilsket gula

De nya radhusen längs Vällingbyvägen presenterades i en grön nyans som skulle ”harmonisera med och smälta in i den omgivande grönskan”. Nu står de snart klara – i en lejongul färg, vilket har fått Vällingbyborna att reagera.

  • Publicerad 12:35, 24 maj 2016

Snart är den första etappen av de totalt 27 radhusen längs Råckstavägen och Vällingbyvägen klar. Men många har reagerat på utformningen av husen och hört av sig till tidningen.

”Stoppa detta elände nu och jämna det som är byggt med marken. Ni borde skämmas att förstöra ett så fint område med dessa anskrämliga baracker i en diarréaktig färg.” skriver en granne till Mitt i Västerort.

Och alla som Mitt i pratar med håller med angående färgvalet.

– De är ju väldigt gula, det är gräsligt och det står jag för att jag tycker, säger Gunnel Rågvik och hennes man Harry håller med.

Gunnel vill också poängtera att det är bra att det byggs bostäder då det råder bostadsbrist i Stockholm.

När Mitt i granskar detaljplanen för området, som trädde i laga kraft i maj 2014, visar det sig att de nio radhusen längs Vällingbyvägen då var tänkta att bli gröna. ”Husen föreslås i en mättad färgskala som pendlar mellan att harmonisera med och smälta in i den omgivande grönskan, och att kontrastera mot och lyfta fram nyanser i den.” Så beskrev stadsbyggnadskontoret planerna på fasadfärgen.

Men när byggföretaget Åke Sundvall lämnade in bygglovsansökan var husen längs Vällingbyvägen lejongula.

– Det är så som det ser ut nu som det kommer att bli. Tanken har varit att de ska bli gula ända sedan jag började jobba med projektet, säger Marcus Nyström på byggföretaget Åke Sundvall.

Enligt Maria Pettersson på stadsbyggnadskontoret är det vanligt att byggherrarna lämnar in bygglovsansökningar som ser väldigt annorlunda ut jämfört med det förslaget som tidigare presenterats under framtagandet av detaljplanen. Detaljplanen reglerar hur och vad man får bygga i ett område, men hur detaljerade bestämmelserna blir beror på området.

– Vid varje planprojekt görs en bedömning av vad som ska slås fast, i plan- och bygglagen står tydligt att en detaljplan inte ska reglera mer än vad som är nödvändigt, säger Maria Pettersson.

Fasadfärg är oftast något som inte regleras i detaljplanen, om omgivningen inte är väldigt kulturhistoriskt värdefull. Detaljplanen för radhusen längs Vällingbyvägen och Råckstavägen reglerar inte fasadfärg.

– De får ändra färgen som de vill, säger Maria Pettersson.

Hon har ett tips till grannar som vill slippa överraskningar.

– Det som är viktigt att fråga under framtagandet av detaljplanen är vilka förändringar från förslaget som planen tillåter, säger Maria Pettersson.

Läs mer om hur detaljplaner fungerar här.