Så här vill elektronikföretaget att deras nya butik i City ska se ut. Foto: Apple/Foster&Partners

Skönhetsrådet säger nej till Apple-butiken

I förra veckan hölls ett välbesökt samrådsmöte för allmänheten om den tänkta Apple-butiken i Kungsträdgården. Där höjde många rösten mot bygget. Nu har även remissinstansen Skönhetsrådet sagt sitt.

  • Publicerad 13:24, 27 aug 2018

Redan 2016 gick Stockholms stads Skönhetsråd ut med sitt motstånd mot att låta elektronikjätten Apple bygga en butik i Kungsträdgården. När planerna nu är ute på samråd så har man inte ändrat åsikt. Man har dock inget emot byggnadens utseende i sig utan det är själva placeringen i Kungsträdgården som man anser är fel.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

"Det råder inget överskott på väl omhändertagna offentliga rum i centrala lägen i Stockholm. Dessutom blir de öppna ytorna i City än viktigare när hus byggs på och gaturummen får mer skugga. Att i ett sådant läge minska platsen för stockholmarna till förmån för elektronikförsäljning i stans viktigaste park är inte god hushållning med gemensamma resurser", skriver Skönhetsrådet bland annat i sitt yttrande.

Hård kritik mot Apple-butiken på stormöte

Samrådet pågår till och med den 12 september. Den som vill tycka till om projektet ska skriva till stadsbyggnadsnämnden innan dess. Totalt har ett hundratal synpunkter redan inkommit till stadsbyggnadskontoret under samrådstiden,

Skönhetsrådet

Skönhetsrådet – Rådet till skydd för Stockholms skönhet – är en kommunal instans som huvudsakligen granskar detaljplaner och bygglovsärenden som remitterats från stadsbyggnadskontoret.