Sträckan mellan Söder Mälarstrand, under Västerbron, till Bergsunds strand ska bli bättre för cyklister. Men Skönhetsrådet varnar för att miljön vid kanalen förstörs. Foto: Elina Lundberg

Skönhetsrådet: "Pendelstråk för cyklister förstör kanalen vid Långholmen"

Skönhetsrådet rasar mot planerna att bredda cykelstråket vid Pålsundet. Den intima kanalmiljön vid Långholmen förstörs, anser rådet.

  • Publicerad 11:50, 1 jun 2016

Det är kopplingen mellan Söder Mälarstrand, Västerbron och Bergsunds strand som ska göras om till ett pendelstråk för cyklister.

Men om cykelbanan längs kanalen breddas behöver träd utmed gång- och cykelvägen tas ner och en stödmur sättas upp, skriver Skönhetsrådet som på eget initiativ engagerat sig i frågan.

Rådet anser att ett nytt cykelstråk utmed vattnet är oacceptabelt eftersom det ”totalförändrar den intima kanalmiljön” vid Långholmen.

Pålsundet är en av få smala kanaler i stan som är oförstörd, enligt rådet, som ser Riddarholmskanalen som ett skräckexempel på hur omgivningen runt en kanal kan förstöras med ”betongmurar istället för växtlighet”.

"Ta bilkörfält"

Cyklisterna borde ges plats på bilvägen istället, anser Henrik Nerlund, kanslichef och sekreterare på Skönhetsrådet.

– Det är jättebra att man vill bygga nya cykelbanor så att vi cyklar mer och åker mindre bil, men då tycker vi att man borde prioritera cyklisterna genom att ta utrymme från bilisterna istället för att såga ner alla träd. Tar man bort all växtlighet och bygger betongmur utmed cykelbanan förstör man allt det intima och vackra, säger Henrik Nerlund.

Rådet varnar också för att låta cyklister köra genom Pålsundsparken i hög hastighet.

Inga beslut tagna

Joakim Boberg, cykelsamordnare på trafikkontoret, vill inte kommentera hur staden ser på cykelstråkets utformning.

– Vi tittar på möjliga lösningar för cyklister på sträckan men det finns i dagsläget inga beslut om detaljutformning. Vi gör nu provtagningar för att se vilka eventuella markförstärkningar som behöver göras. De behöver vi analysera, säger Joakim Boberg.

Är det ett realistiskt alternativ att ta bilkörfält i anspråk för cyklister?

– Jag vill inte spekulera i det och gå in på detaljer. Vi får återkomma när vi vet mer, säger Joakim Boberg.