Cement. Skönhetsrådet vänder sig bland annat mot att den planerade förskolan ska byggas med fibercementskivor istället för i trä. Foto: HMXW Arkitekter

Skönhetsrådet dissar jätteförskola vid 1700-talsgård

Förskolan vid Jakobsbergs gård i Bredäng ska rivas och ersättas av en betydligt större förskola. Men Skönhetsrådet vill stoppa planen.

  • Publicerad 15:22, 14 jan 2022

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat ska förskolan på Odd Fellowvägen vid Jakobsbergs gård rivas eftersom byggnaden är i dåligt skick. I stället för dagens tre avdelningar ska en nya förskola med åtta avdelningar byggas.

Området har pekats ut av staden som kulturhistoriskt värdefullt. Även Jakobsbergs gård anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Staden menar att den nya förskolans arkitektur kommer att anpassas för att passa in i området. Tanken är att den nya förskolan ska bestå av en huvudbyggnad med två mindre byggnader mittemot, som till sin utformning inspireras av Jakobsbergs gård.

Billigast möjliga material

Men på Skönhetsrådet är man kritiska och vill att planen skrotas. Framför allt tycker de att förskolan, som ska byggas av fibercementskivor, blir ful och går stick i stäv mot kravet på god gestaltning. Rådet vill att material och byggnadsvolymer ska passa platsen och att byggnaden ska inspireras av de stall och andra träbyggnader som ursprungligen hörde till Jakobsbergs gård och revs på 30-talet.

Föräldrar och barn demonsterar mot jätteförskolan

– Om man river och bygger nytt ska man göra det på ett vördnadsfullt sätt. Det har legat en bondgård där tidigare och vi vill att husen ska ha träfasader, säger Henrik Nerlund, sekreterare vid Skönhetsrådet.

Äldre skrotas för sämre nya

De vill också att förskolan ska vara mindre än två våningar.

– Det måste finnas möjlighet i barnens miljö att få ro och avkoppling, då är det bättre med flera och mindre enheter. I innerstan tvingas man ibland av utrymmesskäl att acceptera en dålig miljö för att det finns för lite plats, men så är det inte i ytterstaden, säger Henrik Nerlund.

Experten: Stora förskolor kan vara bättre än små

Skönhetsrådet är dessutom tveksam till om förskolan överhuvudtaget bör rivas. Och kräver att staden ska gör en kulturmiljöutredning gällande förskolor byggda mellan 1965 och 1985.

– De kom till i en tid när Sverige förändrades och man byggde ut barnomsorgen. I dag river man de förskolorna i ytterstaden och ersätter med nya byggnader som ofta är sämre för barnen. Vi vill att staden ska utreda kulturvärdet på de här byggnaderna för snart finns det inga kvar. Det är en bakvänd ordning att riva innan man har något underlag för att fatta beslut, säger Henrik Nerlund.

Ekonomin har styrt

Även kulturförvaltningen har haft synpunkter på byggnadernas utformning.

– Den stora knäckfrågan vi har inför granskningen är utformning av förskolan, vi måste anpassa färg och form till kulturmiljön. Samtidigt vill Sisab bygga större för att klara stadens ekonomiska krav, säger Tara Nazhadi, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Ändring. Skönhetsrådet vill att de nuvarande planerna ändras. Foto: HMXW Arkitekter

Tidsplanen

Planen för förskolan har varit ute på samråd 26 oktober till 8 december. Då fick boende och andra berörda möjlighet att lämna sina synpunkter.

Byggplanen har även skickats till flera remissinstanser som fått tycka till.

Nu ska stadsbyggnadskontoret sammanställa de olika synpunkterna.

Planen ska ut på granskning i mars–april 2022.

Tanken är att planen ska kunna antas i juni 2022.

Visa merVisa mindre