Skolutbyggnad har fått grönt ljus

  • Publicerad 00:00, 24 jan 2012

Solhem Om- och tillbyggnaden av Solhemsängens skola har nu klubbats av kommunstyrelsens ekonomutskott. Redan till hösten ska utbyggnationen av skolan vara klar. Antalet klasser på skolan kommer då att fördubblas, från dagens fem till tio klasser. Redan i dag råder lokalbrist på många skolor i västerort och eleverna i området väntas öka under de kommande åren.

För att kompensera för att skolgården efter ombyggnaden kommer att bli mindre ska parken söder om skolan utvecklas.