Om PLU fattar beslut kan rivningen börja redan innan valet, 6 augusti. Foto: Anna Z Ek

Skolrivning kan beslutas av bara M och L

I våras stoppades rivningen av Norrbergsskolan av C och MP som ville vänta. I morgon kan beslut ändå fattas om rivning – i kommunstyrelsens planeringsutskott. Där kan M och L bestämma själva tack vare kommunalrådet Lars Lindgrens utslagsröst.

  • Publicerad 16:34, 11 jul 2018

– Jag är optimistisk och vill inte uttala mig om vi är rundade eller inte. Vi får se vad det blir i morgon, säger Malin Forsbrand (C).

– Jag hoppas fortfarande att det inte blir ett beslut och att moderaterna och liberalerna väljer att avvakta.

Planeringsutskottets möte hålls i morgon, torsdag. På dagordningen finns bara ”Genomförandebeslut rivning av Norrbergsskolan – tilldelningsbeslut”, det vill säga samma fråga som ströks från kommunstyrelsens sammanträde möte redan 15 mars. Då stoppades beslutet av MP och C som är för rivningen, men som vill vänta tills dess att förskolorna intill har evakuerats.

Skillnaden nu: i planeringsutskottet är det färre ledamöter än i kommunstyrelsen och M och L kan bestämma själva, utan C och MP, tack vare Lars Lindgrens utslagsröst.

Det blir inte bra när två partier som utgör en minoritet kan rösta genom betydelsefulla beslut som det här

Malin Forsbrand (C)

– Det är rätt i formell mening, men det var inte så här det var tänkt. PLU ska bereda ärenden för kommunstyrelsen – då blir det märkligt, säger Malin Forsbrand.

Är det odemokratiskt?

– Jag använder inte det ordet. På ett sätt inte, eftersom kommunstyrelsen tagit beslut att delegera beslutsrätt till PLU. Men det blir inte bra när två partier som utgör en minoritet kan rösta genom betydelsefulla beslut som det här. Det behöver vi se över – så att PLU blir det beredningsorgan det ska vara.

Att rivningen kan beslutas av bara M och L har fått övriga partier i kommunstyrelsen – C, MP, S och Waxholmspartiet att ställa sig bakom en begäran om ett extra kommunstyrelsemöte, innan PLU:s möte. Trots att två veckor gått har inget formellt besked kommit, däremot har Malin Forsbrand fått höra direkt av Lars Lindgren att så inte blir.

”M och L uppenbarligen bestämt sig för att helt köra över sina kollegor i majoriteten” konstaterar socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

Tillsammans representerar moderaterna och liberalerna 13 mandat i Vaxholms fullmäktige. Mot dem står fem partier med totalt 18 mandat som är emot att beslut om rivningen fattas nu.

Fakta

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Består av sex ordinarie ledamöter:

2 x M, vara ene (Lars Lindgren) är ordförande för utskottet

1 x L

1 x C

1 x MP

1 x S

 

M och L är för rivning nu.

C och MP är för rivningen, men tycker det är mycket viktigt att avvakta till efter årsskiftet då förskolorna Lillstugan och Lägerhöjden har utrymts.

S (liksom V och WP) är emot rivningen

Visa merVisa mindre