Ny majoritet för Värmdö vill höja skolpengen för att minska underskottet i skolorna. Foto: Mostphotos

Skolpengen ska höjas för att minska underskottet

10 av 11 kommunala skolor i Värmdö skolor prognostiserar underskott i år. Totalt visar enheterna ett underskott på minus 18,4 miljoner kronor. Den nya majoriteten för Värmdö vill höja skolpengen för att få bukt med underskottet. – Jag vill höja skolpengen med fyra procent, säger Marie Bladholm (M), ordförande i utbildningsnämnden.

  • Publicerad 14:10, 1 nov 2018

Värmdös kommunala skolor prognotiserar underskott i år, visar kommunens budgetuppföljning för det tredje kvartalet. Ny Majoritet för Värmdö har lovat att skolpengen ska höjas för att få bukt med underskottet.

På senaste kommunfullmäktige ställde oppositionsråd Carl Kangas (S), med ansvar för skolfrågor, en fråga till Marie Bladholm (M), ordförande i utbildningsnämnden, angående ansvaret för Värmdös skolors underskott:

”Kommer du säkerställa att den utlovade skolpengshöjningen sker på sådant sätt att den inte går till att täcka skolornas underskott från nuvarande mandatperiod?”

–  Jag fick ett svar som med välvilja kan tolkas positivt. På gårdagens kommunstyrelse la vi därför fram ett förslag på att kommunstyrelsen ska förbereda en ändring i fullmäktiges nuvarande policy för resultatbalansering för att säkerställa att underskotten från tidigare mandatperiod inte överförs till den nya mandatperioden, säger Carl Kangas.

S vill höja retroaktivt

Socialdemokraterna har tidigare yrkat på att höja skolpengen retroaktivt med två procentenheter ytterligare jämfört med 2017 års budget. Majoriteten röstade ner förslaget.

– Vi hade önskat en samsyn kring behovet av en nystart för Värmdös skolor och förskolor. Tyvärr avvisade högermajoriteten vårt förslag när de nu hade chansen att sätta handling bakom den nya retoriken. Det kan bara beklagas. Värmdös skolor behöver bättre förutsättningar, säger Carl Kangas. 

M: ”Vi ser över fördelningen”

Marie Bladholm säger att de håller på att se över hela resursstyrningsmodellen i kommunen.

– Vi ska se över hela fördelningen, inte bara skolornas. Vi tycker inte heller att man ska behöva dras med gamla underskott, säger hon.

Hur kommer det sig att en majoritet av de kommunala skolorna visar på underskott?

– Det beror på flera faktorer. Dels har vi inte höjt skolpengen de senaste åren. Sedan är det lönerna. För att få tag på bra behöriga lärare har lönerna stigit kraftigt, vilket egentligen inte har rymts inom budget. Vi har haft åtgärdspaket för skolorna, men det har inte fullföljts på alla enheter.

Vill höja med fyra procent

Marie Bladholm säger att de har varit tydliga med att skolpengen i Värmdö ska ligga i paritet med övriga länet.

– Min önskan är att den ska höjas med fyra procent. Kommundirektören vill höja två procent, vi får se vad politikerna beslutar, säger hon.

Den 28 november ska budgeten för 2019 tas i kommunfullmäktige.

Fakta

10 av 11 enheter redovisar underskott

Hemmestaskolan – 4,2 mnkr

Farstavikens skola – 3,8 mnkr

Värmdö skärgårdsskola – 2,9 mnkr

Ösbyskolan – 2,6 mnkr

Brunn skola – 1,7 mnkr

Viks skola – 1,6 mnkr

Kommunens mottagningsenhet – 0,9 mnkr

Fågelviksskola – 0,7 mnkr

Kyrkskolan – 0,6 mnkr

Källa: Värmdö kommun
Visa merVisa mindre