Blågrönt. Solna står stadigt ekonomiskt, enligt det politiska styret som behållit samma skattesats hela mandatperioden, 17,12 kronor per hundralapp. På bild gruppledarna Bernhard Huber (MP), Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Anna Lasses Hasund (C) samt Samuel Klippfalk (KD). Foto: Anne-Lie Elfvén

Skolpengen höjs med fyra procent

Skolnämnden drar längsta strået när 2022 års pengar fördelas i Solna. – Det har aldrig lagts så mycket pengar under min tid som ordförande, säger Marianne Damström Gereben (L). Här är blågröna styrets budgetförslag.

  • Publicerad 08:32, 12 nov 2021

Enligt Pehr Granfalk har Solna gått oväntat bra under pandemin. Förra året, inför 2021, hette det "rekordsatsningsbudget".

Men 2022 års budget bräcker den, tycker Pehr Granfalk.

– Solnas ekonomi är väldigt stark. Vi levererar den välfärd vi ska och ändå finns pengar över. Vi har döpt budgeten till Solna för framtiden – nu kommer vi ur en pandemi och tar nästa steg. Vi behåller en låg skatt samtidigt som vi satsar på det vi anser är viktigast: skola, förskola och äldreomsorg.

Ändå väljer styret att inte öka på nämndernas så kallade ramhöjning, precis som i fjol betyder det en generell höjning på 0,5 procent för nämndernas verksamheter.

4-procentig höjning

I förhandlingarna krävde flertalet fackförbund en höjning på minst 2 procent, vilket avslogs.

– Det finns ingen anledning att ösa ut en massa pengar för sakens skull. Det är bättre att styra pengarna dit de gör mest nytta, i det här fallet framförallt skolan, säger Pehr Granfalk.

Skolnämnden är den nämnd som får mest pengar i budgetförslaget, 25 miljoner kronor.

– Det har aldrig lagts så mycket pengar under min tid som ordförande för skolnämnden, säger Marianne Damström Gereben (L).

I snitt höjs skolpengen med fyra procent, det kan jämföras med cirka 1,5 procent i år.

Fem miljoner kronor riktas samtidigt till elever i behov av särskilt stöd. Dels i form av höjt strukturbidrag, som inte ska förväxlas med tilläggsbelopp vilket skolor söker, till elever i resursskola och dels i form av en central särskild undervisningsgrupp för de som behöver extra hjälp.

Nämnden ska också jobba fram en ny strategi för att förbättra resultaten. Dagens är från 2017 och kan behöva uppdateras vad gäller exempel digitala hjälpmedel.

Vad blir den största skillnaden med dessa 25 miljoner kronor?

– Med den nya organisationen och den uppräkning vi gör nu så behöver rektorerna inte prioritera bort utan de kan satsa på sin organisation, tillexempel anställa fler lärare, socialpedagoger och lärarassistenter.

Kommunalskatten 2022 är oförändrad, så har det sett ut hela mandatperioden. När ekonomin går bra saknas skäl att höja skatten, resonerar styret.

Oppositionspartiet Socialdemokraterna kommenterar budgeten på mitti.se/Solna i morgon, lördag.

Hit går dina skattepengar

Politiska prioriteringar 2022:

Skolnämnden: + 25 miljoner. Höjd skolpeng och och stöd till elever med extra behov.

Barn- och förskolenämnden: +15 miljoner. Mindre barngrupper genom ökad personaltäthet.

Omvårdnadsnämnden: +10 miljoner. Kompetensutevckling och aktiviteter och digitala mötesplatser för att bryta ensamheten.

Tekniska nämden: + 2 miljoner till förbättrad luft och skötsel av Solnas reservat.

1 miljoner kronor läggs på att informera och involvera medborgare, näringsliv och föreningar i stadens klimatstrategi.

Bland nästa års investeringar finns 19 miljoner till cykelbanor, 2 miljoner till vattendragen, 3 miljoner till upprustade lekplatser samt 5 miljoner för plantering av träd och buskar.

Mot bakgrund av skjutningar och kriminalitet i Hagalund ska stadsmiljön bli tryggare (+ 1 miljon) och ett trygghetspaket tas fram under året.

Källa: Solna stad

Visa merVisa mindre