Allt fler anmäler till Skolinspektionen. Foto: Mostphotos

Skolorna anmäls mer än någonsin

Mobbning, kränkningar – eller undermålig undervisning. Skolorna i länet misslyckas allt oftare med att hjälpa elever som hamnar i kläm. Åtminstone om vi får tro föräldrarna.

  • Publicerad 04:55, 5 jun 2018

Det är när varken lärare, rektor eller huvudmannen löser problemet som en anmälan till Skolinspektionen blir sista chansen för många elever.

Det är Skolinspektionen som ska se till att skolorna lever upp till kravet på en bra utbildning och att eleverna känner sig trygga.

Då kräver vi att skolan förbättrar situationen

Fredrika Brickman, chef på anmälningsenheten på Skolinspektionen

Mitt i har kartlagt statistiken, som visar att anmälningarna ökat med över 45 procent i Stockholms län från 2014 till 2017. Siffrorna ökar år för år, men den stora förändringen skedde mellan 2015 och 2016.

Fredrika Brickman, Skolinspektionen. Foto: Pressbild

Mitt i har undersökt anmälnings- och ärendefrekvensen i relation till antal elever i länets kommuner, och även hur ofta Skolinspektionen gått in med tvångsåtgärder efter en anmälan.

– Föreläggande är det allvarligaste beslutet vi kan ta. Då kräver vi att skolan förbättrar situationen, säger Fredrika Brickman, chef på anmälningsenheten på Skolinspektionen i Stockholm.

Få anmälningar i Danderyd

Mitt i:s siffror visar på stora skillnader mellan kommunerna.

Medan Täbys och Lidingös föräldrar enligt statistiken går emot strömmen och anmäler allt mindre, och skolor i Nykvarn, Vaxholm och Danderyd knappt anmäldes alls 2017, så haglar anmälningarna på andra håll.

I Nynäshamn, Upplands-Bro, Botkyrka, Ekerö, Värmdö och Vallentuna finns fler ärenden än någonsin. I Nynäshamn ledde var fjärde anmälan 2017 till att Skolinspektionen gick in med tvångsåtgärder.

Fakta

Tycker du att din skola missköter sig – så här gör dig

  1. Enligt skollagen har du som elev rätt att inte bli mobbad eller dåligt behandlad. Det gäller även på nätet. Om du tycker något är svårt ska du också få hjälp, samma sak om du kommer efter i ett ämne. Du har också rätt till arbetsro – det får inte vara så pass stökigt på lektionerna att du inte lär dig det du ska. Om skolan missköter sig – ta upp det med lärare eller rektor direkt!
  2. Blir det ingen bättring – vänd dig till kommunen eller den aktör som driver skolan. De är skyldiga att utreda klagomål som rör elevens rättigheter.
  3. Det sista steget är att anmäla till Skolinspektionen. Men kom ihåg att du måste gett huvudmannen chansen att lösa problemet först.
Källa: Skolinpektionen
Visa merVisa mindre

Av anmälningarna i länet leder runt 20 procent till beslut med kritik från Skolinspektionen och har gjort så sedan 2013.

– Att anmälningarna ökar kan ha att göra med att vi blivit mer välkända. Skolinspektionen syns i medierna, säger Fredrika Brickman.

Ofta handlar det om att föräldrar upplever att elever mobbas eller misshandlas utan att det stoppas. Eller att rektorn inte anmält bristerna till huvudmannen.

Det händer att man anmäler direkt utan att huvudmannen haft möjlighet att vidta åtgärder

Fredrika Brickman

Men flera anmäler för snabbt.

– Jag tror att det är högst 50 procent av anmälningarna som vi faktiskt utreder över hela myndigheten. Det händer att man anmäler direkt utan att huvudmannen haft möjlighet att vidta åtgärder, säger Fredrika Brickman.

Varför lägger ni ner en anmälan mot en skola om en utsatt elev flyttar?

– Det är en prioriteringsfråga. Om eleven inte går kvar kan vi inte förbättra elevens situation. Vi har en ständigt ökande inströmning av anmälningar och vill fokusera på ärendena där vi kan göra skillnad.

Fler anmälningar är att vänta

Enligt Fredrika Brickman har anmälningarna i Stockholm under 2018 fortsatt i en hög takt.

– Jag kan inte se att de avtar. Jag tror att det kommer fortsätta öka.

Kan inte ökningen av anmälningar de senaste åren ha att göra med skolmiljön?

– Vi har ju en lärarbrist i länet, men den har funnits i flera år nu. Det är svårt att tänka sig att samtliga skolor blir sämre på så kort tid och att det får direkta återverkningar.

Fakta

Så gjordes granskningen

  1. Vi kollade Skolinspektionens officiella årsstatistik över anmälningsärenden.
  2. För att sedan undersöka saken på lokal nivå gjorde vi uttag i Skolverkets databas Siris över hur många anmälningar till Skolinspektionen som kommit in, hur många beslut som tagits och hur många beslut om förelägganden som tagits de senaste helåren i länets alla kommuner.
  3. Vi räknade sedan ut var föräldrar anmäler mycket och var man anmäler mindre, genom att jämföra antalet anmälningar och ärenden med antalet skolelever.
Visa merVisa mindre