BALANS. Verksamheter som inte har en ekonomi i balans ska avvecklas står det i Mål och budget för 2020. Foto: Anna Z Ek

Skolor med dålig ekonomi kan säljas ut

Skolor och förskolor som inte lyckas vända underskott i Huddinge kan säljas ut till en privat aktör eller läggas ner. "Kommunen har gjort stora nedskärningar under flera år. Vi ser det som ett cyniskt sätt att göra sig av med skolor, säger Pablo Mendoza", ordförande för Lärarförbundet.

  • Publicerad 15:22, 9 okt 2020

Ger man skolorna för lite pengar kommer inte pengarna att räcka till. Det är framför allt skolor i socialt utsatta områden som drabbas.

Den politiska majoriteten i Huddinge har beslutat att verksamheter som inte har en ekonomi i balans ska avvecklas.

Det innebär att skolor och förskolor som dras med underskott som de inte kommer tillrätta med kan säljas ut eller läggas ner.

– Det här är inte aktuellt i dagsläget. Vi har en brist på skolplatser i Huddinge kommun och för att kunna lägga ner eller överlåta en skola måste vi kunna erbjuda plats på en annan kommunal skola, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Situationen kan dock se annorlunda ut om några år.

– I så fall skulle vi inte bara titta på ekonomin, utan på helheten. Ofta går ekonomi och skolresultat hand i hand. Ingen elev ska gå i en dålig skola. Vi vill inte hamna i en situation där Skolverket stänger en skola, säger Jelena Drenjanin.

"Skolor i utsatta områden som drabbas"

Lärarförbundet i Huddinge riktar skarp kritik mot beslutet.

– Det är fruktansvärt att man försöker tjäna pengar på barnens bekostnad. Kommunen har gjort stora nedskärningar under flera år. Vi ser det som ett väldigt cyniskt sätt att göra sig av med skolor, säger Pablo Mendoza, ordförande för Lärarförbundet i Huddinge och fortsätter:

– Ger man skolorna för lite pengar kommer inte pengarna att räcka till. Det är framför allt skolor i socialt utsatta områden som drabbas.

Mindre och äldre förskolor kan säljas

När det gäller förskolor har kommunen just nu en överkapacitet. Men trycket på förskolorna kommer att öka om några år.

– Vi har en långsiktig strategi att kliva ur lokaler där vi har svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi kommer på sikt att göra oss av med mindre förskolor och äldre förskolor som står inför stora renoveringsbehov, säger Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden.

Att sälja ut kommunala skolor är ovanligt. Under 10-talet har det handlat om byskolor med litet elevunderlag som exempelvis överlåtits till personalen.

– Det är svårt att värdera skolverksamhet och det har varit kontroversiellt att sälja den typen av verksamheter. Därför måste det utredas hur den ska värderas, säger Tomas Selin.

"Stort ansvar faller på Moderaterna"

Både majoriteten och oppositionen påpekar att skolor som har svårt att få ekonomin att gå ihop får stöttning.

Men oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S) anser att kommunen har ansvaret att vända en negativ utveckling.

Finns det en gräns för hur länge kommunen kan stötta en skola som går med underskott?

– Nej, jag menar att ett stort ansvar faller på Moderaterna som styrt grundskolan i 14 år. Självklart ska vi ha som ambition att alla ska klara ekonomin, men om inte det går har kommunen som huvudman ett ansvar för att se till att skolan har rätt resurser, ledarskap oh förutsättningar att klara det. Vi kan inte lägga över det på någon annan, säger hon.